Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МБРР – одна з найбільших у світі фінансово-кредитних інституцій, яка надає довгострокові кредити під державні програми тільки урядам та центральним банкам країн-членів.


Членами МБРР можуть бути тільки члени МВФ. Структурно вони обидва входять до системи ООН. Прийнято вважати, що МБРР є головною складовою Світового банку.

Незважаючи на той факт, що МВФ та МБРР виникли практично одночасно, це юридично самостійні міжнародні фінансово-кредитні установи з відмінними функціями. Так, МВФ головним чином здійснює контроль за функціонуванням міжнародної валютної системи, валютною політикою і валютними курсами країн – членів МВФ, включаючи надання допомоги у вигляді короткострокових кредитів країнам, що зазнають проблем із станом свого платіжного балансу.

Головним завданням Світового банку (та МБРР) є сприяння сталому економічному зростанню шляхом надання допомоги у вигляді довготривалого фінансування проектів та програм розвитку. Основна маса кредитів спрямовується на фінансування інфраструктурних та сільськогосподарських проектів, які через свою низку рентабельність не приваблюють приватний капітал. МБРР фінансує програми в пріоритетних для держави напрямках.

Статутний капітал МБРР створюється шляхом підписання країн-членів на його акції та випуску облігацій. Акції розподіляються між країнами-членами пропорційно їх квоті у МВФ. Початкове число акцій банку було 100 000 із номінальною вартістю 100 тис. доларів США кожна. Найбільшу участь у капіталі МБРР узяли промислово розвинуті країни. За перші десять років діяльності банку Сполучені Штати Америки отримали 34,1% акцій, Велика Британія - 14%, Франція - 5,6% від загальної суми підписки.

МБРР використовує різні джерела фінансування. Дохід банку формується в результаті його кредитних операцій, надання послуг, здійснення технічної допомоги країнам-членам й інвестицій у фінансові активи.

Головним органом управління МБРР є Рада керуючих, яка складається з представників всіх країн-членів. До її компетенції входить вирішення всіх питань стосовно розвитку банку. Рада керуючих збирається один раз на рік. Кожна держава - член банку - має у своєму розпорядженні 250 голосів плюс один голос за кожну акцію, якою вона володіє. Наразі найбільшою часткою голосів володіють (орієнтовно): США – 17%, Японія – 7%, Німеччина – 5,5%, Франція та Великобританія – по 5%. Виконавчий орган МБРР - Директорат, до якого входять двадцять чотири директори-розпорядники: п'ятеро з них призначаються державами, що мають більшу частину акцій, а дев'ятнадцятеро обираються Радою керуючих із числа представників інших країн-членів. Директорат обирає президента банку, який здійснює оперативне керівництво діяльністю банку.

Позики МБРР надаються зазвичай на термін 15-20 років і мають п’ятирічний пільговий період. Ставка складає 7-8% і залежить від кількості наявних у банку коштів, від нерозподіленого прибутку, тощо.Міжнародна фінансова корпорація, членами якої є 170 держав, фактично виступає у ролі філії МБРР, що спеціалізується на таких напрямках:

· фінансування підприємництва в країнах-членах шляхом надання позик безпосередньо приватним компаніям та інвестування в них власних коштів без вимог гарантій із боку уряду. Позики надаються терміном на 6-12 років в основних валютах за фіксованими або плаваючими курсами;

· здійснення інвестицій за рахунок власних коштів в обробну та видобувну промисловість, сільське господарство, комунальні підприємства, туризм;

· залучення приватних фінансових коштів для інвестицій у проекти з розвитку інфраструктури, охорони довкілля.

Вищою радою МФК є Рада керуючих. До її складу входять ті самі особи, що й до складу Ради МБРР. Виконавчі директори теж суміщають свої посади в МБРР та МФК. Ресурси МФК складаються з внесків держав-членів, кредитів МБРР, відсотків від наданих позик, фінансових зборів, дивідендів та участі у прибутках, доходів від продажу акцій, плати за послуги, депозитів та операцій із цінними паперами, а також із коштів, зароблених на міжнародній ринках капіталу.

Міжнародна асоціація розвитку - міжнародна спеціалізована урядова організація, метою якої є підтримка економічного розвитку, збільшення продуктивності й стандартів життя у менш розвинутих країнах світу, які є членами асоціації, зокрема, - запровадження фінансування для задоволення важливих потреб їх розвитку.

Як спеціалізована установа, належить до системи ООН. МАР надає країнам безпроцентні кредити на 35-40 років. Погашення кредитів починається з 11-го року після початку їх використання. За використання кредитів МАР стягує 0,75% комісійних. Членами асоціації можуть бути лише члени МБРР. Обидві організації (МАР та МБРР) здійснюють фінансування проектів розвитку, мають однаковий штат, а президент банку є одночасно керівником МАР. До складу МАР входять 159 країн, 26 із яких належать до розвинутих. Головною відмінністю між цими двома організаціями є шлях залучення фінансових ресурсів для кредитування та умови, на яких вони надають позики державам із перехідною економікою. Якщо МБРР більшу частину своїх фінансових коштів отримує на світових фінансових ринках і надає позики під більш низький відсоток і на більші терміни погашення, то МАР надає країнам безвідсоткові кредити. Джерелом фінансування МАР є внески держав-донорів.Головним напрямом діяльності МАР є кредитування проектів у найменш кредитоспроможних країнах із метою їх економічного розвитку, підвищення продуктивності праці й рівня життя. МАР за організаційною структурою та методами управління побудована аналогічно до МБРР і має Раду керуючих, виконавчих директорів, президента і персонал для виконання визначених зобов'язань.

Багатостороння агенція з гарантій інвестицій - міжнародна спеціалізована урядова організація, метою якої є підтримка заохочення інвестицій на виробничі цілі в державах-членах, зокрема в країнах, що розвиваються, шляхом надання гарантій, включаючи спільне перестрахування від некомерційних ризиків; здійснення допоміжних заходів для сприяння надходженням інвестицій у країни, що розвиваються, та між ними. БАГІ було створено 1988 р. як філію Світового банку. До її складу входять 154 країни. Членами БАГІ можуть бути лише члени МБРР. Основними напрямками діяльності агентства є збільшення можливостей для страховиків шляхом спільного страхування та перестрахування, страхування інвестицій у державах, що мають підвищені ризики, обслуговування інвесторів, які не мають доступу до офіційно визнаних страховиків, тощо. БАГІ за організаційною структурою й методами управління побудована аналогічно до Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Міжнародний центр урегулювання інвестиційних спорів - міжнародна організація, головною метою якої є посередництво й вирішення інвестиційних спорів між урядами та приватними іноземними інвесторами. Головою організації є президент Світового банку.

Діяльність Світового банку протягом тривалого часу критикується різними неурядовими організаціями, науковцями, серед яких чільне місце займає нобелівський лауреат з економіки і колишній головний економіст Світового банку Джозеф Стігліц. Зокрема Дж. Стігліц назвав, помилковою економічну політику розроблену МВФ, Світовим банком та економістами в американському уряді. На його думку, якщо б цієї політики слідували самі США, значного економічного зростання не відбулося б. Він також вказав на те, що Росія слідувала рекомендаціям і зазнала падіння реальних доходів населення, а Китай не прийняв їх і переживає економічний підйом.

Представництво України в Раді керуючих Світового банку забезпечується відповідно до Указу Президента України від 19.12.2005 № 1809/2005, згідно з яким керуючим від України - членом Ради керуючих Світового банку є Перший-віце-прем'єр-міністр України, а заступником керуючого від України - членом Ради керуючих Світового банку є Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал