Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Політика і релігія. Міжконфесійні процеси в Україні
 

План.

1. Політична культура: поняття, структура і функції.

2. Типи політичних культур.

3. Політична свідомість: поняття, структура, типи і функції.

4. Поняття, сутність і функції політичної ідеології.

5. Політика та релігія: точки дотику і розбіжності.

6. Характеристика міжконфесійних та церковно-державних відносин в сучасній Україні.

Ключові поняття:політична свідомість, політична культура, політична субкультура, політична поведінка, політична ментальність, політична міфологія, політична психологія, політична соціалізація, політичний символ, комунізм, соціал-демократія, лібералізм, консерватизм, фашизм, анархізм, теократія, релігійна влада, релігійний фанатизм, клерикалізм.

Контрольні питання:

1. Яка структура політичної культури?

2. Які функції виконує політична культура?

3. Назвіть основні типи політичних культур.

4. Яка структура політичної свідомості?

5. Назвіть основні типи політичної свідомості.

6. Назвіть функції політичної свідомості.

7. Які організаційні структури виступають носіями групової політичної свідомості?

8. Що відображає масова політична свідомість?

9. У яких формах проявляється політична ідеологія?

10. Назвіть основні базові цінності та політичні пріоритети основних сучасних політичних ідеологій (комунізм, соціал-демократія, націоналізм, лібералізм, консерватизм, фашизм, анархізм).

11. Які політичні ідеології, на Вашу думку, є найбільш впливовими в сучасній Україні?

12. Які функції виконує політична ідеологія?

13. Що відображає індивідуальна політична свідомість?

14. Які основні тенденції характеризують взаємодію політики і релігії в сучасному світі? У чому полягає сутність цих процесів?

Джерела та література:

1. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

2. Люкс Л. Большевизм, фашизм, национал-социализм – родственные феномены? // Вопросы философии. – 1998. – № 7. – С. 48–57.

3. Мигул І. Політичні ідеології. – К., 1997.

4. Основи демократії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / ред. А. Колодій. – 3-тє вид., оновлене і доп. – Л. : Астролябія, 2009. – 832 с.

5. Паращевін М. Церква в суспільстві: масштаби впливу // Людина і світ. – 2000. – № 5.

6. Політична культура та політична соціалізація // Політична думка. – 1993. – № 1.

7. Політичні режими сучасності та перехід до демократії ( кол. моногр.) / А. Ф. Колодій, Ю. А. Кужелюк, В. У. Харченко). – Львів,1999. – 168 с.

8. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.9. Шубін О. Християнство і соціалізм // Людина і світ. – 2004. – № 8.

10. Vitaly Portnikov's Journal: Публіцистича хронологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vokintrop.livejournal.com/ (11.09.2014; 13:40). – Назва з экрану.

11. Андрей Илларионов: блог. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aillarionov.livejournal.com/(11.09.2014; 13:45). – Название с экрана.

12. Центр социальных исследований «София». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sofia.com.ua/ (11.09.2014; 14:10). – Название с экрана.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал