Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття проекту і проектного циклу
Інвестиційнийпроект - це викладення цілей і особливостей конкретного інвестування й обґрунтування його доцільності.

Інвестиційні проекти підрозділяти на тактичні і стратегічні. До числа стратегічних відносяться проекти, що передбачають зміну форми власності чи кардинальну зміну характеру виробництва. Тактичні проекти пов'язані зі зміною обсягів продукції, що випускається, підвищенням якості продукції, модернізацією устаткування.

Загальна процедура упорядкування інвестиційної діяльності підприємства по відношенню до конкретного проекту формалізується у вигляді, так званого, проектного циклу, який має наступні етапи.

1. Формулювання проекту. Аналізує поточний стан підприємства і визначає найбільш пріоритетні напрямки його подальшого розвитку, оформляється конкретна бізнес-ідея.

2. Розробка (підготовка) проекту. На цьому етапі потрібно поступове уточнення й удосконалювання плану проекту.

3. Експертиза проекту. Перед початком здійснення проекту проводиться його кваліфікована експертиза.

4. Здійснення проекту. Стадія здійснення охоплює реальний розвиток бізнес-ідеї до того моменту, коли проект цілком входить в експлуатацію.

5. Оцінка результатів. Оцінка результатів виробляється як по завершенню проекту в цілому, так і в процесі його виконання.

 

Види інвестиційних проектів

Практика проектного аналізу дозволяє узагальнити досвід розробки проектів і перелічити типові проекти.

1. Заміна застарілого устаткування, як закономірний процес продовження існуючого бізнесу у незмінних масштабах. Подібного роду проекти не вимагають дуже тривалих і багатоскладових процедур обґрунтування і прийняття рішень.

2. Заміна устаткування з метою зниження поточних виробничих витрат. Цей тип проектів припускає дуже детальний аналіз вигідності кожного окремого випадку заміни устаткування.

3. Збільшення випуску продукції і/чи розширення ринку послуг. Даний тип проектів потребує детального аналізу комерційної доцільності проекту.

4. Розширення підприємства з метою випуску нових продуктів. Цей тип проектів є результатом нових стратегічних рішень і може стосуватися зміни сутності бізнесу.

5. Проекти, що мають екологічне навантаження. У ході такого інвестиційного проектування екологічний аналіз є необхідним елементом.

6. Інші типи проектів. Проекти подібного типу стосуються будівництва нового офісу, покупки нового автомобіля та ін.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал