Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Цілі і механізм залучення іноземного капіталу
Основними цілями залучення іноземних інвестицій у різні сфери вітчизняної економіки повинні бути такі:

· структурна перебудова промислового комплексу;

· досягненню сучасного технічного рівня розвитку виробництва;

· розвиток ресурсозберігаючих, наукомістких та екологічно чис­тих технологій;

· збільшення обсягів експортного потенціалу України;

· подолання залежності економіки країни від імпорту;

· створення виробництв із використанням місцевих ресурсів;

· сприяння розвитку приватного сектора.

Досягнути зазначених цілей можна за умови розробки й реалізації комплексного механізму залучення іноземного капіталу (рис 6.3).

 

 

Рис. 6.3. Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій

Механізм залучення іноземних інвестицій передбачає задіяння всіх можливих форм іноземного інвестування, створення сприятливого інвестиційного клімату в країні і конкурентного ринкового середовища, що сприятиме підвищенню інвестиційної активності іноземних інвесторів.

 

Література

1. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно- правовой комментарий) – М.: ИНФРА-М, 2001. – 220 с.

2. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наук. думка, 1998. – 402 с.

3. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 р. № 93/96-вр. (http://www.rada.gov.ua).

4. Костюнина Г.М., Ливенцев Н.Н. Международная практика регулирования иностранных инвестиций. – М.: Анкил, 2001. – 128 с.

5. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. К.: МАУП, 1999. – 184 с.

 

Питання для самоконтролю

1. Визначте поняття “іноземні інвестиції”.

2. У яких видах і формах відбувається залучення іноземного капіталу?

3. Перерахуйте основні переваги та недоліки залучення іноземного капіталу в країну.

4. Назвіть основні цілі залучення іноземних інвестицій в Україну.

5. Охарактеризуйте комплексний механізм залучення іноземних інвестицій.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал