Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Опис інвестиційного проекту
1. Короткий опис проекту.Виклад суті проекту (мета, обсяг інвестиційних витрат, технологія виробництва, доходи, окупність, ефективність, характер продукції, реальність збуту).

2. Продукція. Опис товарів (послуг), що мають вироблятися; їх відмінність від типової продукції, що є на ринку.

3. Ринок та організація збуту продукції. Обґрунтування прогнозованої ціни продукції чи послуг; обсяги можливої реалізації продукції; аналіз конкурентного середовища; стратегія маркетингової діяльності.

4. Виробничий план. Номенклатура продукції та послуг; обсяг продажу; календарний графік виробництва.

5. Персонал та соціально-трудові питання. Організаційна схема управління підприємством; керівники, їхня службова характеристика; прогнозований рівень заробітної плати; потреба в персоналі.

6. Організаційний план. Обсяги та структура інвестиційних витрат; технічна база підприємства; джерела фінансування інвестицій; форма власності на основні фонди.

7. Фінансовий план. Витрати на виробництво; обсяги реалізації продукції та послуг, очікувані у прогнозованому періоді; обсяги доходів і витрат підприємства; терміни та графік повернення позик.

8. Оцінювання ризику та заходи зі страхування. Оцінювання ефективності інвестицій в умовах можливого най­сприятливішого та найнесприятливішого розвитку подій.

9. Управління реалізацією інвестиційного проекту. Календарний план виконання робіт; організація моніторингу за ходом робіт.

10. Економічна ефективність. Розрахунок загальної прибутковості проекту, чистої приведеної вартості, терміну окупності інвестицій, співвідношення доходів і витрат.

Література

1. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. – М.: Дело, 2000. – 280 с.

2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. - 448 с.

3. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: Учебник. – СПб.: Питер, 2000. – 422 с.

4. Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Уч. пособие. – К.: Абсолют Эльга, 1999. – 304 с.

5. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. К.: МАУП, 1999.–184 с.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає призначення інвестиційного проекту?

2. Визначити поняття проектного циклу.

3. Назвіть види інвестиційних проектів.

4. У чому зміст попередньої стадії проектного аналізу?

5. Охарактеризуйте стан підприємства в рамках кожного з критеріїв попереднього аналізу.

6. На якій стадії життєвого циклу необхідно знаходитися підприємству, щоб розраховувати на інвестиції?

7. Сформулюйте загальну послідовність розробки інвестиційного проекту.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал