Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок загального обсягу інвестиційних ресурсів
Прогнозування потреби в загальному обсязі інвестиційних ресурсів.

1. Визначення необхідного обсягу коштів для реального інвестування.

Вартість будівництва нових об'єктів може бути визначена по фактичних витратах на будівництво аналогічних об'єктів або по питомих капітальних вкладеннях на одиницю потужності.

По питомих капітальних витратах вона розраховується по формулі:

КВН = ПО * БВ + ІВ,

де КВН - загальна потреба в капітальних вкладеннях для будівництва нового об'єкта;

ПО - потужність об'єкту, що передбачається, у відповідних виробничих чи будівельних одиницях (кв. м; куб. м);

БВ - середня сума будівельних витрат на одиницю потужності об'єктів даного профілю;

ІВ - інші витрати, пов'язані з будівництвом об'єкту.

Поряд з вартістю будівництва об'єкту необхідно передбачити вкладення в оборотні активи нового підприємства. З урахуванням цих вкладень загальна потреба в інвестиційних ресурсах при запровадженні в дію нового підприємства (ЗПИР) може бути визначена по формулі:

ЗПИР = КВН*100/ ПВОФ,

де ПВОФ - питома вага основних фондів у загальній сумі активів аналогічних компаній даної галузі.

Вартість придбання діючої компанії може бути визначена на основі її оцінки наступними методами:

а) на основі чистої балансової вартості:

ВБ = ЗВ + НА + З + Ф + КВ + НБ*Кі,

де ВБ - чиста балансова вартість компанії;

ЗВ - залишкова вартість проіндексованих основних фондів компанії;

НА- сума нематеріальних активів;

З - сума запасів матеріальних оборотних фондів по залишковій вартості;

Ф - сума всіх фінансових ресурсів компанії за мінусом заборгованості;

КВ - капітальні вкладення;

НБ - незавершене будівництво;

Кі- коефіцієнт індексації основних фондів.

б) на основі прибутку:

ВК = Пс / Нп,

де ВК - вартість компанії на основі її прибутку;

Пс - середньорічна сума реального прибутку;

Нп- середня норма прибутковості інвестицій.

г) на основі ринкової вартості. Процес такої оцінки заснований на використанні даних про продаж аналогічних підприємств по конкурсу чи на аукціонах у процесі приватизації.

2. Розрахунок потреби в інвестиційних ресурсах для здійснення фінансових інвестицій:

ІРФ = ІРР*ПВФ / ПВР,

де ІРр - потреба в ресурсах для здійснення реальних інвестицій;

ПВФ - питома вага фінансових інвестицій у прогнозному періоді;

ПВР - питома вага реальних інвестицій у прогнозному періоді.

3. Прогнозування потреби в загальному обсязі інвестиційних ресурсів:

ЗІР = ІРР + ІРФ + РК,

де РК – резерв капіталу, РК = 0,1 (ІРР + ІРФ).


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал