Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Моделі оцінки вартості акцій
Моделі оцінки вартості акцій побудовані на наступних вихідних показниках: а) вид акції - привілейована чи проста; б) сума дивідендів, передбачувана до одержання в конкретному періоді; в) очікувана курсова вартість акції наприкінці періоду її реалізації (при використанні акції на протязі заздалегідь визначеного періоду); г) очікувана норма валового інвестиційного прибутку (норма прибутковості) по акціях; д) число періодів використання акції.

1. Модель оцінки реальної вартості привілейованої акції (і вартості простих акцій зі стабільним рівнем виплати дивідендів) заснована на тім, що по цім акціям їхні власники одержують регулярні дивідендні виплати у фіксованому розмірі. Вона має наступний вигляд:

,

де Д П - сума дивідендів, передбачена до виплати по привілейованій акції в майбутньому періоді;

НП - очікувана норма валового інвестиційного прибутку (прибутковості) по привілейованій акції, виражена десятковим дробом.

2. Модель оцінки реальної вартості простої акції при її використанні протягом невизначеного тривалого періоду часу має наступний вигляд:

,

де ДА - сума дивідендів, передбачувана до одержання в кожному n-му періоді;

n - число періодів, включених у розрахунок.

3. Модель оцінки реальної вартості простої акції, використовуваної на протязі заздалегідь визначеного терміну, має наступний вигляд:

,

де КВА - очікувана курсова вартість акції наприкінці періоду її реалізації.

4. Модель оцінки реальної вартості простих акцій з постійно зростаючим рівнем дивідендів (“модель Гордона”) має наступний вигляд:

,

де ДО - сума останнього виплаченого дивіденду;

ТД - темп приросту дивідендів, виражений десятковим дробом.

4. Модель оцінки реальної вартості акцій з рівнем дивідендів, що коливаються по періодах, має наступний вигляд:

,

де Д1, Д2, …, Дn - сума дивідендів, прогнозована до одержання у кожному n-му періоді.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал