Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Принципова модель оцінки доцільності фінансового інвестування
Головним принципом оцінки доцільності будь-якого інвестування є порі­вняння обсягів доходів та витрат, що їх забезпечи­ли. У якості витрат при визначенні ефективності фінансових вкладень виступають кошти, інвестовані у різні фондові інструменти. У якості доходу виступає різниця між реальною вартістю окремих фондових інструментів і сумою коштів, які були інвестовані на їхнє придбання. Тому що доход від інвестицій може бути отриманий лише в майбутньому періоді, він повинен бути оцінений при порівнянні в дійсній вартості.

Таким чином, принципова формула для розрахунку ефективності фінансових інвестицій (при інвестуванні в будь-які інструменти фондового ринку) може бути побудована наступним чином:

,

де ЕФІ - ефективність інвестування в інструменти фондового ринку, %;

РВФІ - реальна вартість окремих фондових інструментів (приведена до дійсної вартості);

ІФІ - сума коштів, інвестованих в окремі фондові інструменти.

ДФІ = РВФІ – ІФІ - сума очікуваного доходу від інвестицій.

Таким чином,оцінка ефективності того чи іншого фінансового інструменту інвестування зводиться до оцінки реальної його вартості, що забезпечує одержання очікуваної норми інвестиційного прибутку по цьому інструменту. Принципова модель оцінки реальної вартості фінансового інструментунаступна:

,

де РВФІ - реальна вартість фінансового інструменту інвестування;

ГП - очікуваний грошовий потік за період дослідження фінансового інструменту;

НП - очікувана норма прибутку по фінансовому інструменту, виражена десятковим дробом (формована з урахуванням рівня ризику);

n - число періодів формування очікуваних грошових потоків.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал