Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Література. 1. Абалкин Л.И. Логика экономического роста - М: Институт экономики РАН, 2002.- 228 с.
1. Абалкин Л.И. Логика экономического роста - М: Институт экономики РАН, 2002.- 228 с.

2. Геєць В.М. Економічне зростання в 2000-2002 рр. та складові політики розвитку в довгостроковому відношенні // Економіка і прогнозування. – 2002. - № 1. – С. 11-23.

3. Держава та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в економіці України) / за ред. Кваснюка Б.Є. – К.: Ін-т економ. Прогнозув., 2001. – 88 с.

4. Львов Д.С. Экономика развития. – М.: “Экзамен”, 2002. – 512 с.

5. Нуреев Р. Теории развития: кейнсианские модели становления рыночной экономики // Вопросы экономики. – 2000. - № 4. – С. 137-156.

 

ВИСНОВКИ

Сучасна економіка України характеризується як позитивними ознаками так і негативними явищами. Процес розвитку національної економіки іде суперечливо і не завжди послідовно, що певною мірою пояснюється недостатньою ефективністю інвестиційної діяльність в країні.

Підвищення ефективності управління економічним зростанням в країні потребує, перш за все, підвищення якості підготовки фахівців, які б у повній мірі володіли надбанням вітчизняної та зарубіжної економічної науки і були здатні вирішувати складні практичні завдання.

Пропонований конспекти лекцій дає студентам можливість успішно освоїти дисципліну “Інвестування” і, таким чином, закласти теоретичний фундамент для подальшої практичної діяльності.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

1. Економічна сутність і роль інвестицій в процесі економічного зростання.

2. Класифікація інвестицій.

3. Фактори, що впливають на інвестиційну активність.

4. Оцінка зміни вартості грошей у часі.

5. Оцінка інфляції.

6. Поняття суб’єктів і об’єктів інвестиційної діяльності.

7. Інвестори та їх взаємодія в процесі інвестиційної діяльності.

8. Учасники інвестиційної діяльності.

9. Фінансові інвестиції в Україні.

10. Класифікація фінансових активів за специфікою їх інвестиційних якостей.

11. Оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів інвестування.

12. Інтегральна оцінка інвестиційних якостей акцій.

13. Інтегральна оцінка інвестиційних якостей облігацій.

14. Інтегральна оцінка інвестиційних якостей ощадних (депозитних) сертифікатів.

15. Види і форми реальних інвестицій.

16. Особливості здійснення реальних інвестицій.

17. Політика управління реальними інвестиціями.

18. Поняття інновації і інноваційного процесу.

19. Класифікація інновацій.

20. Інноваційна діяльність.

21. Основні напрями державної інноваційної політики.

22. Види і форми залучення іноземного капіталу.23. Переваги та недоліки залучення іноземного капіталу.

24. Основні напрями і засоби здійснення політики стимулювання залучення іноземних інвестицій.

25. Цілі і механізм залучення іноземного капіталу.

26. Принципова модель оцінки доцільності фінансового інвестування.

27. Моделі оцінки вартості облігацій.

28. Моделі оцінки вартості акцій.

29. Принципи і методичні підходи щодо обґрунтування доцільності реального інвестування.

30. Оцінка ефективності реальних інвестицій.

31. Поняття проекту і проектного циклу.

32. Види інвестиційних проектів.

33. Попередня стадія розробки й аналізу інвестиційного проекту.

34. Загальна послідовність розробки й аналізу інвестиційного проекту.

35. Опис інвестиційного проекту.

36. Поняття інвестиційних ресурсів і особливості їх формування.

37. Класифікація інвестиційних ресурсів.

38. Принципи формування інвестиційних ресурсів.

39. Політика формування інвестиційних ресурсів.

40. Розрахунок загального обсягу інвестиційних ресурсів.

41. Сутність інвестиційного менеджменту і його місце в системі управління підприємством.

42. Принципи інвестиційного менеджменту.

43. Мета і завдання інвестиційного менеджменту.

44. Об’єкти і суб’єкти інвестиційного менеджменту.

45. Функції і механізм інвестиційного менеджменту.

46. Створення і розвиток законодавчої бази інвестиційної діяльності в Україні.

47. Форми правового регулювання інвестиційної діяльності.

48. Створення і функціонування особливих економічних зон.

49. Основні напрями використання інвестицій.

50. Особливості використання реальних і фінансових інвестицій.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал