Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види і форми залучення іноземного капіталу
Кожна національна економіка володіє певними інвестиційними ресурсами, що складаються із її власних (національ­них) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватись як для внутріш­нього, так і для зарубіжного інвестування. Види, форми і мотивацію міжнародних інвестицій можна представити за допомогою схеми міжнародного руху капі­талу (рис. 6.1).

Основу підприємницького капіталу як форми міжнаро­дного руху капіталу становлять інозе­мні інвестиції (прямі та портфельні).

Згідно діючого Закону України “Про режим іноземного інвестування” іноземні інвестиції – це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Прямі інвестиції — це вкладення капіталу в реальні (наприклад, виробничі) об’єкти інвестування з метою отримання підприємницького прибутку, які зумовлені довгостроковим економічним інтересом і забезпечують контроль інвестора над об'єктом інвестування.

Портфельні інвестиції — це вкладення капіталу в цінні папери з метою отримання доходу (дивідендів); такі інвес­тиції не забезпечують реального контролю інвестора над об'єктом інвестування.

 

 

 

 


Рис. 6.1. Види, форми і мотивація міжнародного руху капіталу

 

Іноземні інвестиції мають різну інвести­ційну природу і цільову орієнтацією, різні види і форми, величину, терміни і джерела (рис. 6.2).

 

 

 

 


Рис. 6.2. Система іноземних інвестицій


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал