Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Політика управління реальними інвестиціями
Процесформування політикиуправління реальними інвестиціями здійснюється в розрізі наступних основних етапів.

1. Аналіз стану реального інвестування в попередньому періоді. У процесі цього аналізу оцінюється рівень інвестиційної активності підприємства (галузі, регіону, держави) в попередньому періоді і ступень завершеності початих раніше реальних інвестиційних проектів і програм.

2. Визначення загального обсягу реального інвестування в майбутньому періоді. Основою визначення цього показника є необхідний обсяг приросту основних засобів підприємства в розрізі окремих їхніх видів, а також нематеріальних і оборотних активів.

3. Визначення форм реального інвестування. Ці форми визначаються виходячи з конкретних напрямків інвестиційної діяльності підприємства.

4. Пошук окремих об'єктів інвестування й оцінка їх відповідності напрямкам інвестиційної стратегії підприємства (галузі, регіону, держави). У процесі реалізації цього напрямку інвестиційної політики вивчається пропозиція на інвестиційному ринку; відбираються для вивчення окремі реальні інвестиційні об'єкти; проводиться експертиза відібраних об'єктів інвестування.

5. Підготовка бізнес-планів реальних інвестиційних проектів. Підготовка таких інвестиційних проектів вимагає розробки їхніх бізнес-планів у рамках окремих підприємств.

6. Забезпечення високої ефективності реальних інвестицій. Відібрані на попередньому етапі об'єкти інвестування аналізуються з позиції їхньої економічної ефективності.

7. Забезпечення мінімізації рівня ризиків, пов'язаних з реальним інвестуванням. На цьому етапі проводиться ідентифікація і оцінка ризиків, властивих кожному конкретному об’єкту інвестування.

8. Забезпечення ліквідності об'єктів реального інвестування. З цією метою по кожному об'єкту реального інвестування проводиться оцінка ступеню ліквідності інвестицій.

9. Формування програми реальних інвестицій. На основі всебічної оцінки інвестиційних проектів з урахуванням планового обсягу інвестиційних ресурсів формується програма реальних інвестицій.

10. Забезпечення реалізації окремих інвестиційних проектів і інвестиційної програми. Основними документами, що забезпечують реалізацію конкретного реального інвестиційного проекту, є капітальний бюджет (який відбиває усі витрати і надходження коштів, що пов’язані з реалізацією реального проекту) і календарний графік реалізації інвестиційного проекту (який визначає базові періоди виконання окремих видів робіт).


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал