Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання до теми
Для синхронного двигуна з , В, паспортні дані котрого приведені в табл. Г.1 додатка Г, необхідно розрахувати залежності та при роботі двигуна з номінальним навантаженням на валу, а також залежність реактивної потужності від струму збудження під час роботи двигуна з випереджаючим . При розрахунку прийняти наступні допущення: магнітний ланцюг двигуна не насичений, активний опір статора не враховується, двигун має неявнополюсну конструкцію. Також визначити зниження втрат у двигуні при роботі з в порівнянні з його роботою з номінальним випереджаючим .

Примітка. Для виконання завдання необхідно знати методику розрахунку залежностей струму статора і коефіцієнта потужності від струму збудження при роботі двигуна з номінальним навантаженням на валу, а також залежності реактивної потужності від струму збудження при роботі двигуна з випереджаючим ; визначення зниження втрат у двигуні при роботі з порівняно з його роботою з номінальним випереджаючим .

Контрольні питання

1. Яким чином компенсація реактивної потужності дозволяє знижувати втрати енергії в системі електропостачання?

2. Які схеми і технічні засоби застосовуються при компенсації реактивної потужності?

3. Який вигляд мають U – подібні характеристики синхронного двигуна?

4. Як впливає зміна навантаження на валу СД на ділянку генерації реактивної потужності?

5. Дайте характеристику способам компенсації реактивної потужності.

6. Як визначити економію електричної енергії рахунок зниження втрат потужності в системі електропостачання при компенсації реактивної потужності?

Література: [1, с. 105117; 4, с. 109122;5, с. 198201, 355357; 8, с. 7688; 12, с. 120162]..

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал