Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання до теми. 1. Для двигуна постійного струму, параметри якого наведені в табл
1. Для двигуна постійного струму, параметри якого наведені в табл. В.1 додатка В, знайти оптимальний струм збудження і відповідні йому втрати потужності при номінальному моменті навантаження.

2. Для двигуна постійного струму незалежного збудження, паспортні дані котрого наведені в табл. В.2 додатка В визначити втрати енергії в якорі при прямому і керованому пуском з номінальним моментом навантаження і часом наростання напруги . Сумарний приведений до валу двигуна момент інерції дорівнює 0,1 кгм2. Прийняти, що при пускові середній момент двигуна рівний двократному номінальному моменту, а магнітний потік має номінальний рівень.

Примітка. Для виконання завдання необхідно знати методику визначення оптимального струму збудження при якому сумарні втрати потужності мінімальні; розрахунок втрат енергії у якорі при прямому і керуємому пусках двигуна постійного струму.

Контрольні запитання

1. Дати визначення тиристорного регулятора напруги. Якими властивостями він характеризується?

2. Які залежності ілюструють змогу енергозбереження в асинхронному електроприводі при використанні тиристорного регулятора напруги?

3. За яких причин та в яких випадках регулювання швидкості в асинхронних двигунах з використанням тиристорного регулятора напруги є недоречним?

4. За допомогою чого можлива мінімізація втрат потужності в двигуні постійного струму незалежного збудження в статичному режимі?

5. Якими способами можуть бути знижені втрати енергії в перехідних процесах електропривода з двигуном постійного струму незалежного збудження?

6. Співвідношення яких параметрів визначають втрати енергії в перехідних процесах електропривода в системі генератор – двигун?

Література: [7, с. 8993; 8, с. 111121]..

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал