Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 12. Закріплення навчання Зворотний зв'язок
Повідомлення про невдале виконання завдання, яке супроводжуєть­ся критичними зауваженнями вчителя, буде діяти на учня як подвійне покарання. Досвідчений учитель впорядкує свої дії таким чином, що навіть якщо учень і не впорався з якимось фрагментом навчання, ви­кладач заохотить його, аби підкріплення працювало проти ефекту по­карання, який визначається невдачею. Зрозуміло, не варто підкріп­лювати помилки. У цьому разі підкріпленням слугує точний зво­ротний зв'язок, який дає змогу учню зрозуміти свою проблему і кра­ще впоратися з нею наступного разу, одночасно необхідно заохотити його в цих умовах. Усвідомлення учнем того, що вчитель не думає, буцімто він став менш умілим, оскільки не впорався з якимось фраг­ментом навчання, очевидно, швидше приведе до потрібного навчання, ніж покарання в той момент, коли школяр не впорався із завдан­ням. На жаль, у школах всього світу якраз діє система подвоєного покарання.

...Будь-який зворотний зв'язок повинен інформувати учня, що він діє правильно, отже, може продовжувати далі в такому ж дусі. Од-


ночасно він завдяки підкріплювальному впливу успіху починає дія­ти з більшою впевненістю. Інакше кажучи, афективні й когнітивні чин­ники в умовах оптимально структурованого навчання діють узго­джено.

(Стоунс 9. Психопедагогика. Психологическая теория и практи­ка обучеиия: Пер. с англ. / Под ред. Н. Ф. Тализиной. М.і Педа-гогика, 1984. - С. 57-59, 297-298.)

________________ Дидактичні завдання__________________

/. Що таке зворотний зв'язок у навчанні? Чим він відрізняється від підкріплення?

2. Які загальні висновки щодо зворотного зв'язку у навчанні можна застосувати у взаємодії на завершальному етапі уроку?

3. Чи згодні ви із застереженнями автора щодо впливу характеру зворотного зв'язку на помилки учнів?

В. І. Лещинський, С. В. Кульневич


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал