Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Громадськість


Природа громадськості. Ми розглянемо громадськість як останнє з елементарних колективних групувань. Термін громадськість використовується по відношенню до групи людей, які,: а) стикаються з якоюсь проблемою; б) розділяються в думках відносно підходу до вирішення цієї проблеми; в) вступають в дискусію, присвячену цій проблемі. Як таку її слід відрізняти від громадськості в сенсі тих, що становлять націю людей, в якому, наприклад, можна говорити про громадськість Сполучених Штатів, а також від привержен-цев, наприклад, якої-небудь кінозірки, яких також называ-ют громадськістю (public). Наявність проблеми, дискусії і колективної думки є відмітною ознакою громадськості.

Громадськість як група. Ми відносимо громадськість до елементарних і спонтанних колективних групувань тому, що вона виникає не в результаті задуму, а як природний відгук на певну ситуацію. На те, що громадськість не існує як стала група і що її поведінка не наказує ніякими традиціями або культурними моделями, вказує той факт, що її існування засноване на наявності певної проблеми. Оскільки ці питання різноманітні, різноманітними є і соответству-ющие громадськості. А факт існування певної проблеми означає наявність такої ситуації, яка не може бути дозволена на основі якогось культурного правила, але тільки на основі колективного рішення, досягнутого в процесі дискусії. У цьому сенсі громадськість спонтанна і непредустановленное групування.

Характерні риси громадськості. Цей елементарний і спонтанний характер громадськості може бути краще зрозумілий, якщо звернути увагу на те, що громадськості, подібно до натовпу і маси, бракує характерних рис суспільства. Існування якоїсь проблеми означає, що група повинна діяти; відсутні, проте, представлення, визначення і правила, приписуючі, чим має бути ця дія. Якби вони були, то і не було б, звичайно ж, жодної проблеми. Саме у цьому сенсі ми можемо говорити, що у громадськості немає ніякої культури - ніяких традицій, які диктували б, яким бути її дії.

Далі, оскільки громадськість виникає тільки разом з якоюсь проблемою, вона не має форми або організації суспільства. У її рамках люди не мають ніяких фіксованих статусних ролей. Немає у громадськості також і ніякого співпереживання (we - feeling) або свідомості своєї ідентичності. Замість цього громадськість виступає як різновид деякої аморфної групи, розмір і склад членів якої міняються разом з проблемою; замість того щоб займатися заздалегідь обумовленою і наказаною діяльністю, вона робить спробу прорватися до дії і, таким чином, вимушена сама творити свою дію.

Громадськість відрізняють розбіжності і, як наслідок, дискусія відносно того, що слід робити. Це факт має на увазі ряд обставин.

З одного боку, він вказує на те, що взаємодія, що має місце серед громадськості, помітно відрізняється від взаємодії в натовпі. Натовп товчеться, встановлює контакт і досягає одностайності, не обмеженої ніякими розбіжності-мі. Громадськість взаємодіє на основі тлумачення, вступає в суперечку і, отже, характеризується конфліктними стосунками. Відповідно індивіди усередині громадськості швидше інтенсифікують свою самосвідомість і загострюють свої здібності до критичних суджень, чим втрачають їх, як це має місце усередині натовпу. На рівні громадськості відбуваються висунення якихось аргументів, їх критика і зіткнення з контраргументами. Взаємодія, таким чином, способству-ет протиставленню, а не взаємній підтримці і одностайності, що характеризує натовп.

З іншого боку, цікаво, що ця дискусія, заснована на відмінності, показує певну перевагу фактів і спо-собствует раціональному обговоренню. І якщо навіть, як ми побачимо, взаємодія знаходиться досить далеко від реалізації цих характеристик, все ж основна тенденція діє в їх напрямі. У натовпі переважають толк і театральні ефекти навіювання; присутність же опозиції і розбіжностей в обще-ственности означає, що предметам суперечок кинутий виклик і вони стали об'єктом критики. У зв'язку з нападками, які загрожують їх підірвати, подібні предмети повинні обгрунтовуватися або, переглядатися у світлі критики, яку не можна ігнорувати. Оскільки факти можуть підтвердити їх обгрунтованість, постоль-ку вони належним чином оцінюються; остільки дискусія містить аргументацію, остільки значну роль приобрета-ет раціональне обговорення.

Поведінкові моделі громадськості. Тепер ми можемо розглянути питання про те, яким чином громадськість діє. Це питання особливо цікаве тому, що обще-ственность не діє так, як натовп, маса або суспільство. Суспільство уміє діяти, дотримуючись якогось наказаного правила або консенсусу, натовп - встановлюючи контакт, а мас-са - шляхом збігу індивідуальних виборів. Обществен-ность же стикається в деякому розумінні з дилемою: як стати деякою єдністю, якщо на ділі вона розділена; як діяти погоджено, якщо в наявності розбіжності відносно того, яким має бути дія. Громадськість придбаває свій особливий тип єдності і можливість діяти, завдяки досягненню якогось колективного рішення або виробленню якоїсь колективної думки. Тому стає необхідним рас-смотреть природу громадської думки і способи його формиро-вания.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.