Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні соціальні рухи


Нові культурні напрями. Під загальними соціальними рухами ми маємо на увазі такі рухи, як робоче, молодіжне, жіноче і рух за мир. Їх основу складають послідовні і усеосяжні зміни людських цінностей - зміни, які можуть бути названі культурны-ми течіями. Ці культурні течії символізують якісь загальні зрушення в мисленні людей, і особливо по лінії тих представлень, які вони мають про самих собі, а також про свої права і привілеї. За якийсь період часу безліч людей може розвинути якусь нову точку зору на свої пра-ва - точку зору, головним чином засновану на бажаннях і надіях. Це означає виникнення деякого нового набору цінностей, які впливають на той спосіб, яким люди уявляють собі своє власне життя. Прикладами таких культурних течій в нашій власній недавній історії є збільшена цінність здоров'я, віра у вільну освіту, розширення права голосу, емансипація жінок, зростаюча увага до дітей і зростаючий престиж науки.

Невизначені образи і поведінка. Розвиток нових ценно-стей, що породжуються подібними культурними течіями, заключа-ет в собі деякі психологічні зміни, які обеспе-чивают загальні соціальні рухи мотивацією. У загальних рисах вони означають, що люди прийшли до формування нових уявлень про самих собі, які не узгоджуються з їх реальним положенням в житті. Вони придбавають нові предрас-положения і інтереси і відповідно стають сприйнятливі до руху в нових напрямах; і навпаки, вони починають випробовувати незадоволення там, де раніше його не було. Ці нові образи самих себе, які люди починають розвивати, відгукуючись на культурні течії, розпливчаті і невизначені. Відповідно і поведінка, що виступає відгуком на подібні образи, також невизначена і не має ніякої ясної мети. Саме ця риса дає ключ до розуміння загальних социаль-ных рухів.

Характеристики загальних соціальних рухів. Загальні социаль-ные рухи набувають форми намацування (groping) і некоординованих спроб. У них є тільки якийсь загальний напрям, в якому вони просуваються повільно, спотикаючись, але наполегливо. Ці рухи неорганизованны, не мають ні сталого керівництва, ні визнаного членського складу; їм властива низька міра управління і контролю. Такі риси загальних соціальних рухів характерні, наприклад, для женско-го руху, що має загальну і розпливчату мету емансипації жінок. Жіночий рух, як і усі загальні соціальні рухи, направляє свою діяльність на самі різні області - будинок, брак, освіту, промисловість, політику, подорожі - верб кожній сфері є пошук такого перевлаштування, яке відповідало б новій концепції статусу жінки. Такий рух є епізодичним у своєму розвитку і складається з дуже розрізнених проявів активності. Воно може виявити значний ентузіазм в одному пункті, небажання і інерцію - в іншому; воно може досягти успіху в одній сфері і ніяк не виявити себе в іншій. Взагалі, можна сказати, що його розвиток дуже нерівно, супроводжується затримками, відступами і частими поверненнями до пройдених етапів. У один час поштовх до руху може виходити від людей з одного місця, в інше - з іншого. В цілому рух, як правило, здійснюється безліччю відомих і невідомих людей, які борються в самих різних сферах, причому їх боротьба і досягнення не стають повсеме-стно відомими.

Загальний соціальний рух зазвичай характеризується соответ-ствующей літературою, але вона так само різноманітна і неопреде-ленна, як і само рух. Вона, як правило, є вираження протесту з деяким загальним описом якого-небудь утопічного існування. Будучи такою, вона неясно набра-сывает контури філософії, заснованої на нових цінностях і самопредставлениях. Подібна література має велике значення, поширюючи якийсь заклик або погляд, яким би невизначеним він не був, і, таким чином, вселяючи якісь ідеї, будить надії і збуджуючи невдоволення. Схожим чином лідери загального соціального руху відіграють важливу роль не в сенсі здійснення керівного контролю над рухом, а в сенсі задаючих темп. Ці лідери є " волаючими в пустелі", піонерами без якої-небудь міцної групи послідовників, що часто не дуже ясно усвідомлюють власних цілях. Проте їх приклад допомагає розвинути сприйнятливість, збудити надії і зломити опір.

По цих рисах легко можна зрозуміти, що загальні соціальні рухи розвиваються головним чином неформально, непри-метно і значною мірою неофіційно. Їх засобами взаємодії є передусім читання, бесіди, разгово-ры, дискусії і наслідування прикладів. Їх досягнення і дії зосереджені швидше у сфері індивідуального досвіду, чим в помітній з боку і узгодженій діяльності груп. Представляється очевидним, що загальний соціальний рух значною мірою підпорядкований механізмам масового поведе-ния, які ми описали у своєму дослідженні маси. Особливо на своїх ранніх стадіях загальні соціальні рухи швидше за все виявляються просто деякими конгломератами индивидуаль-ных ліній поведінки, заснованих на індивідуальних рішеннях і виборах. Як це характерно для маси і масової поведінки, загальні соціальні рухи досить бесформенны по органи-зации і нечленороздільні по вираженню.

Основа специфічних соціальних рухів. Подібно до того як культурні течії забезпечують основу, на якій виникають загальні соціальні рухи, загальний соціальний рух складає фундамент, на якому розвиваються специ-фические соціальні рухи. Дійсно, специфічний соціальний рух можна розглядати як кристалізацію значної долі мотивації незадоволення, надії і бажання, пробуджених загальним соціальним рухом, і зосередження цієї мотивації на якій-небудь специфічній меті. Відповідною ілюстрацією може служити рух за відміну рабства, яке було значною мірою індивідуальним вираженням широко поширеного гумани-стического руху XIX століття. Усвідомивши взаємини між загальним і специфічним соціальним рухом, ми можемо звернутися до аналізу останнього.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.