Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура фінансової системи Украіни (з погляду теорії систем) і складові її підсистеми
Фінансова система:

               
       

 

 

 

 

             
Бюджетна підсистема   Податкова підсистема   Платіжна підсистема   Валютна підсистема
 

Схема взаємозв’язку органів управління фінансовою системою з її окремими сферами й ланками[1, 2, 3,4]:

Фінансові органи та інституції Ланки фінансової системи Напрями діяльності
Держава та її територіальні підрозділи. Президент України. Міністерство фінансів Бюджет держави Складання і виконання
Державний кредит Випуск позик, використання залучених коштів, погашення боргів
Міжнародні фінансові відносини Взаємовідносини з урядами інших країн, міжнародними організаціями і міжнародними фінансовими інституціями
Фінанси підприємств Організаційне регулювання фінансової діяльності
Страхування Видача ліцензій на страхову діяльність; контроль за діяльністю страхових компаній
Державне казначейство Бюджет держави Виконання Державного бюджету
Державна контрольно-ревізійна служба Бюджет держави Ревізії складання і виконання бюджетів, контроль за використанням бюджетних асигнувань
Фінанси державного сектора Контроль за фінансовою діяльністю
Фінансові органи та інституції Ланки фінансової системи Напрями діяльності
Державна податкова адміністрація Бюджет держави Облік платників податків і обов’язкових платежів, контроль за дотриманням податкового законодавства. Збір грошових коштів, що мають цільове призначення і перебувають у розпорядженні центральних и місцевих органів влади.
Загальнодержавні цільові фонди (Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовлені народженням і похованням; Фонд соціального страхування на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань).
Рахункова палата Державний бюджет Контроль за складанням і виконанням бюджету
Державний кредит Контроль за залученням, використанням і погашенням державних позик
Страхові компанії Страхування Здійснення страхових операцій
Аудиторська палата Фінанси підприємств Видача ліцензій аудиторам і аудиторським фірмам, контроль за аудиторською діяльністю
Аудиторські фірми Фінанси підприємств Проведення незалежного фінансового контролю
Національний банк Кредитна система Реєстрація банків, видача ліцензій на окремі банківські операції, банківський нагляд
Державний кредит Агентські послуги уряду з розміщення державних цінних паперів
Бюджет держави Організація касового виконання
Міжнародні фінансові відносини Проведення міжнародних розрахунків держави
Валютний ринок Визначення валютних курсів
Комерційні банки Банківська система Здійснення банківських операцій
Міжбанківська валютна біржа Валютний ринок Організація торгівлі валютою
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Ринок цінних паперів Реєстрація випуску цінних паперів (крім державних); ліцензування діяльності фінансових посередників; регулювання операцій з цінними паперами; нагляд за діяльністю суб’єктів ринку
Фондова біржа Ринок цінних паперів Забезпечення функціонування первинного і вторинного ринків цінних паперів
Інституційні інвестори Ринок цінних паперів Мобілізація та інвестування фінансових ресурсів
Пенсійний фонд Фонд цільового призначення на пенсійне забезпечення Акумуляція коштів фонду, нарахування та виплата пенсій і допомог
Позабюджетні фонди Фонд соціального захисту інвалідів; Державний інноваційний фонд; Фонд навколишнього середовища, позабюджетні фонди місцевих рад та інші фонди. Децентралізовані фонди грошових коштів, що мають цільове призначення.

 
 
Ефективність управління фінансами  
Завдання для самоконтролю 

1. Що являє собою фінансова система за внутрішньою структурою?

2. Яка організаційна структура фінансової системи?

3. Дайте характеристику ознак класифікації фінансової системи.

4. Охарактеризуйте структурні підрозділи сфери державних фінансів.

5. Який склад і функції фінансових органів України?

6. Які фінансові інституції функціонують в Україні?

7. Яка сфера діяльності Міністерства фінансів України?

 

Тести для перевірки знань студентів [7, 9]

1. Фінансова система — це єдина система, тому що:

а/ вона базується на єдиному джерелі ресурсів усіх ланок;

б/ джерелом централізованих грошових фондів є національний доход;

в/ її функція — забезпечення певних темпів розвитку всіх галузей промисловості;

г/ фінансова система складається тільки з однієї ланки.

2. Фінансова система — це:

1) сукупність фінансових методів і форм, інструментів і важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;

2) сукупність відносно відокремлених форм фінансових відносин;

3) грошово-кредитний механізм.

4) Ефективна система управління фінансами

3. За внутрішньою будовою фінансова система це:

1) сукупність фінансових органів та інститутів;

2) сукупність відносно відокремлених взаємопов'язаних фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу і перерозподілу ВВП;

3) конкретні види фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні підприємств;

4) система замкнутих перерозподільних відносин.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал