Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кросворд
1. Одна з конкретних історичних форм економічних відносин, функціонування яких пов'язане з об'єктивноюнеобхідністю розподілу й перерозподілу вартості валового суспільного продукта.

2.Поняття "фінанси" від латинського.

3. Один із субєктів фінансів.

4. Прояв суті кожної економічної категорії.

5. Функція, яка є головною для фiнансiв i проявляється у процесi розподiлу валового нацiонального продукту у виглядi утворення фондiв грошових коштiв та використання їх за цiльовим призначенням.

6. Функцiя фiнансiв породжена їх розподiльчою природою, здатнiстю кiлькiсно вiдображати економiчнi процеси, якi виникають при розподiлi i перерозподiлi валового нацiонального продукту.

7. Сукупнiсть фiнансових операцій, які здійснюються суб'єктами фiнансової діяльності з використанням певного фінансово кредитного механізму.

8. В процесі дії розподільчої функції найважливішими об'єктами розподілу виступають: … та національне багатство.

9. Основний принцип побудови фiнансової системи.

10. Система управління фінансами підприємств з використанням законодавчо встановлених важелів та методів.

11. один з органів управління державними фінансами України.

12. Основнi напрями використання фiнансiв на тривалу перспективу.

13. Сукупність фінансових (розподільчих і перерозподільчих) заходів, які здійснює держава через фінансову систему. Фiнансова полiтика — це частина економiчної полiтики.

14. Основна складова системи державних доходів як сукупності надходжень грошей і матеріальних цінностей із усіх джерел, використовуваних для фінансування державних потреб на різних рівнях публічно-правових адміністративно-територіальних утворень

15. Непрямий податок на споживачів окремих товарів, визначених законодавством як підакцизні, він включається до ціни цих товарів.

16. Непрямий податок, який сплачується з товарів, які перетинають митний кордон України.

17. Податок, що взимається з підприємств з суми прироста вартості.

18. Юридична особа, яка виконує посередницькі функції при купівлі-продажу цінних паперів за рахунок та за дорученням клієнта.

19. Акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх ринкового курсу, це технологічне ядро фондового ринку. Тут визначається курс цінних паперів.

20. Грошові відносини, що виникають між державою та юридичними чи фізичними особами в процесі перерозподілу національного доходу.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал