Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Наведіть приклади сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (не менше 5-ти).


Варіант № 1

І рівень (3 бали за правильну відповідь)

1. Термін „педагогічна технологія" вперше з'явився:

А) в 20-ті роки минулого століття в СРСР;

Б) в 30-ті роки минулого століття в США;

В) у 60-х роках минулого століття у Великобританії;

Г) у 80-х роках минулого століття у Німеччині;

Д) на початку 90-х років минулого століття в Україні.

 

2. Критерій технологічності, який дає можливість цілепланування, проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання методами і засобами з метою корекції результатів, називається:

А) Концептуальність;

Б) Системність;

В) Логічність;

Г) Керованість;

Д) Ефективність;

Е) Відтворюваність;

Є) Єдність змістової і процесуальної частини.

3.За провідним чинником психічного розвитку технології поділяються на:

А) загальнопедагогічні, предметні, локальні та модульні;

Б) біогенні, соціогенні, психогенні;

В) авторитарні, дидактоцентристські, особистісно-орієнтовані;

Г) інформаційні, операційні, саморозвитку, евристичні, прикладні.

4. Який із даних методів педагогічної діяльності характерний для особистісно-орієнтованого навчання:

А)діяза зразком;

Б) ілюстрації вчителем можливих варіантів виконання завдань;

В)одержання результату за стереотипом.

З перерахованих нижче, виберіть методи й засоби стимулювання пізнавальної активності учнів.

А) проблемне навчання;

Б) відтворення матеріалу;

В) організація спілкування, взаємодії;

Г) організація взаємодопомоги;

Д) розв'язування задач за зразком;

Е) організація змагання;

Ж) організація співробітництва;

З) організація роботи у парах змінного характеру.

6. Щодо етапу навчальної діяльності дидактичні ігри поділяються на:

А) навчальні; Г) контролюючі;

Б) тренувальні; Д) узагальнюючі.

В) розвивальні;

7. Який з фрагментів уроку можна віднести до особистісно орієнтованих технологій навчання:

А) учитель повідомляє клас, що спочатку покаже дослід, після чого учні його замалюють і запишуть.

Б) урок про три стани води вчитель почав з питань, записаних на дошці (Як одним словом сказати, що таке дощ, сніг, лід? Звідки береться вода в річках? Чому моря не виходять з берегів).

В) вчитель повідомляє тему уроку, вимагає закрити підручник і уважно його слухати.

 

Наведіть приклади сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (не менше 5-ти).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____

9. Учень другий урок підряд не приготував домашнього завдання, мотивуючи це тим, що не розуміє матеріалу, як повинен реагувати вчитель:

А) поставити двійку і викликати батьків;

Б) залишити учня після уроків і пояснити матеріал;

В) задати йому індивідуальне домашнє завдання;

Г) інша відповідь. Відповідь обґрунтуйте.

10. Ситуація.

В одній із миколаївських шкіл працює вчителька української літератури, відома в області як майстер своєї справи. На уроках вона вміло створює ситуації співроздумів та співпереживання, вчить аналізувати твори, вдумливо їх читати й самостійно оцінювати, і її учні збагачують свій досвід, виконуючи пошукові завдання, інсценізуючи текст, складаючи кіносценарії та ілюстрації. На уроках панує творча атмосфера.

З якою метою вчителька використовує названі прийоми роботи:

А) активізувати пізнавальну діяльність учнів;

Б) розвивати їхню пам'ять;

В) навчити самостійно застосовувати засвоєні знання й уміння у певних життєвих ситуаціях;

Г) продемонструвати нові технології навчання;

Д) збільшити процент творчих елементів у діяльності учнів;

Е) викликати пізнавальний інтерес до літератури.

 

ІІ рівень (по 15 балів за правильну відповідь)


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.