Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка інфляції
При інвестуванні слід враховувати фактор інфляції, який з часом знецінює вартість коштів. Це пов'язано з тим, що інфляція викликає зниження купівельної спроможності грошей. З урахуванням інфляції використовуються два поняття - номінальна і реальна вартість грошей.

Номінальна вартість грошей являє собою оцінку її зміни без урахування зміни купівельної вартості грошей.

Реальна вартість грошей являє собою оцінку її суми з урахуванням зміни купівельної спроможності грошей у зв'язку з процесом інфляції.

У процесі оцінки інфляції використовується такі показники:

а) темпи інфляції (Tі ), що характеризує приріст середнього рівня цін у розглянутому періоді (n) і виражається десятковим дробом;

б) індекс інфляції (Іі) у розглянутому періоді (n), що дорівнює (1+Ті).

Коректування нарощеної вартості грошей з урахуванням інфляції здійснюється по формулі:

FVnp=FVn/Iin

FVnp - реальна майбутня вартість грошей,

FVn - номінальна майбутня вартість грошей.

Якщо і - номінальна ставка відсотка, що враховує інфляцію, то розрахунок реальної суми грошів робиться за формулою:

FVnp=FVn/(1+Tі)n=PV(1+і)n/(1+Tі)n

тобто номінальна сума грошей знижується в (1+Т)n раз у відповідності зі зниженням купівельної спроможності грошей.

Література

1. Абрамов С.И. Инвестирование. - М.: Инфра-М, 2000. - 440 с.

2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. - 448 с.

3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 березня 1991 р. № 1560-ХІІ (http://www.rada.gov.ua)

4. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. - 457 с.

5. Послання Президента України до Верховної Ради України 2003 рік. “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році” (http://www.president.gov.ua)

6. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент - К.: МАУП, 1999. -184с.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення “iнвестицiй” i пояснiть мотиви вкладення коштiв.

2. Опишiть економiчне значення iнвестування.

3. Назвіть основні фактори, що визначають обсяги інвестицій.

4. Як класифiкуються iнвестицiї за окремими ознаками?

5. У чому полягає сутність концепцiї майбутньої вартостi грошей.

6. Дайте визначення “дійсної вартостi грошей” і “майбутньої вартостi грошей” i покажiть методику їх розрахунку.

7. Як відбувається корегування нарощеної вартості грошей з урахуванням інфляції.

 

 

ТЕМА 2. Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності

2.1. Поняття суб’єктів і об’єктів інвестиційної діяльності.

2.2. Інвестори та їх взаємодія в процесі інвестиційної діяльності.

2.3. Учасники інвестиційної діяльності.

Мета: розглянути поняття суб’єктів і об’єктів інвестиційної діяльності; види інвесторів та їх взаємодію в процесі здійснення інвестиційної діяльності; охарактеризувати основних учасників інвестиційної діяльності.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал