Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ситнік І.В., Рассуждай Л.М.
СТИСЛИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

“ІНВЕСТУВАННЯ ”

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри “Фінанси”

протокол № 1

вiд 27 серпня 2004 р.

 

Донецьк ДонДУУ 2004

Ситнік І.В., Рассуждай Л.М.

Стислий конспект лекцій з дисципліни «Інвестування». – Донецьк: ДонДУУ, 2004. - 64 с.

 

 

Пропонований конспект лекцій розкриває основні поняття та принципи здійснення інвестиційної діяльності, роль інвестицій в процесі економічного зростання. В роботі розглянуто особливості реального та фінансового інвестування, інноваційної діяльності; сутність і методи оцінки доцільності інвестування; форми державного впливу на інвестиційну активність в країні.

Конспект лекцій буде корисний студентам при вивченні дисципліни “Інвестування”, підготовки курсових та випускної (дипломної, магістерської) робіт, а також у практичній діяльності.

Призначений для студентів спеціальностей “Фінанси”, “Облік і аудит”, “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

 


ВСТУП

Серед усього загалу суспільних процесів, які формують молоду європейську державу Україну на перспективу XXІ століття, одна з визначальних ролей небезпідставно відводиться питанням вироблення дієвих механізмів управління процесами інвестиційного розвитку країни. Ці питання незмінно перебувають у центрі уваги політичної, громадської та наукової спільноти, яка серед найпомітніших досягнень останнього десятиліття визнала загальнодержавне усвідомлення необхідності створення системи стратегічного управління соціально-економічними процесами на основі інвестиційно-інноваційного шляху розвитку.

На сьогодні в Україні зростання ВВП спостерігається у межах 5-7 відсотків; на 7 відсотків приросту ВВП припадає приблизно 17 відсотків зростання інвестицій. Це найважливіше співвідношення якісних параметрів розвитку економіки, які не можуть не позначитися і на фінансово-господарській діяльності підприємств, і на поліпшенні соціального добробуту суспільства в цілому. Інвестиційну діяльність слід розглядати як базовий елемент процесу відтворення, визначальну детермінанту економічного зростання. Таким чином, актуальним стає питання про необхідність якісного засвоєння студентами економічних спеціальностей дисципліни “Інвестування”.

Мета викладання дисципліни “Інвестування”: надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу.

Завдання викладання дисципліни “Інвестування”: вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, визначити заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики держави.Предмет навчальної дисципліни: економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання.

Зміст навчальної дисципліни розкривається в темах:

1. Методичні основи інвестування.

2. Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності.

3. Фінансові інвестиції.

4. Реальні інвестиції.

5. Інноваційна форма інвестицій.

6. Залучення іноземного капіталу.

7. Обґрунтування доцільності інвестування.

8. Інвестиційні проекти.

9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу.

10. Менеджмент інвестицій.

11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності.

12. Використання інвестицій.

 

ТЕМА 1. Методологічні основи інвестування

1.1. Економічна сутність і роль інвестицій в процесі економічного зростання.

1.2. Фактори, що впливають на інвестиційну активність.

1.3. Класифікація інвестицій.

1.4. Оцінка зміни вартості грошей у часі.

1.5. Оцінка інфляції.

Мета: розглянути економічну сутність і роль інвестицій в процесі економічного зростання; визначити фактори, що впливають на інвестиційну активність; надати класифікацію інвестицій; розглянути концепцію зміни вартості грошей у часі та методи оцінки інфляції.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал