Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації до вивчення теми


Вивчивши цю тему, студент повинен розрізняти два типи зв’язків – функціональні та стохастичні, знати основи регресійного аналізу, вміти розрахувати параметри регресії, визначити коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, кореляційне відношення, тобто показники, які дозволяють оцінити щільність та перевірити істотність кореляційного зв’язку. Також потрібно ознайомитись із суттю рангової кореляції, методами оцінки узгодженості варіації атрибутивних ознак.

Прямолінійна залежність результативної ознаки від одного фактору може бути виражена рівнянням Y = a+bx, де a i b – параметри рівняння регресії. Останні можуть бути розраховані із застосуванням методу найменших квадратів шляхом розв’язання системи рівнянь:

∑ y = na + b∑ x

∑ xy = a∑ x + b∑ x2 (7.1)

(7.2)

(7.3)

Для визначення коефіцієнтів кореляції і детермінації, кореляційного відношення слід скористатись навчальною літературою із загальної теорії статистики [1-14].

Питання для самоперевірки

1. У чому полягають особливості функціонального і стохастичного зв'язку?

2. Як виявляється кореляційний зв'язок? Поясніть його співвідношення зі стохастичним зв'язком.

3. Які функції в аналізі взаємозв'язків виконує рівняння регресії?

4. Чому лінійна регресія найбільш поширена? Як визначити її параметри?

5. Що характеризує коефіцієнт регресії?

6. Які ви знаєте показники виміру тісноти залежності?

7. Розкрийте зміст кореляційної таблиці. Яка її роль у вивченні взаємозв’язку між двома показниками?

8. Визначте поняття множинної кореляції.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.