Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації до вивчення теми. Особливу увагу потрібно приділити вивченню важливої складової статистичного зведення – статистичним групуванням


Особливу увагу потрібно приділити вивченню важливої складової статистичного зведення – статистичним групуванням, їх видам, методології формування.

Необхідно вміти обгрунтувати кількість груп в залежності від того, якою є ознака: якісною чи кількісною, дискретною або неперервною.

У разі групування варіюючої ознаки з рівними інтервалами потрібно розрахувати величину інтервалу (h) за формулою:

, (3.1)

де Xmax i Xmin – мінімальне і максимальне значення ознаки у сукупності, відповідно;

n – кількість виділених груп.

Для визначення кількості груп (n) можна рекомендувати на вибір декілька формул [1, 4, 7, 9, 10, 13, 14 та ін.]:

ü n ≈ 1+3, 322 lg m, (3.2)

де m – обсяг статистичної сукупності, що досліджується.

ü n ≈ lоg2m +1 (3.3)

ü n ≈ (3.4)

ü n ≤ 5 lgm (3.5)

У всіх формулах n округлюється до найближчого цілого числа.

Орієнтовна кількість груп, розрахована, наприклад, за формулою (3.5), наведена нижче:

m       1 000 10 000
n          

 

У випадках, коли стоїть задача порівняти декілька об’єктів за певною ознакою, а межі інтервалів у групах не співпадають, необхідно вміти виконати перегрупування даних, тобто зробити вторинне групування, застосовуючи один з підходів, – об’єднання або розбиття інтервалів первинного групування. Важливо використовувати для цієї мети, а також для проведення відповідного статистичного аналізу отриманих результатів невіддільні елементи зведення та групування – статистичні таблиці.

Питання для самоперевірки

1. Поясніть сутність статистичного зведення.

2. Які функції в статистичному аналізі виконують групування?

3. Назвіть види статистичних групувань.

4. За якими принципами утворюються інтервали групувань? Наведіть приклади.

5. Як визначити ширину рівного інтервалу?

6. Коли використовуються нерівні інтервали? Наведіть приклади.

7. Чим відрізняється багатовимірне групування від комбінаційного?

8. Що таке вторинне групування?


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.