Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації до вивчення теми. Вивчаючи цю тему, потрібно чітко засвоїти, що аналіз закономірностей розподілу передбачає оцінювання ступеня однорідності сукупності


Вивчаючи цю тему, потрібно чітко засвоїти, що аналіз закономірностей розподілу передбачає оцінювання ступеня однорідності сукупності, асиметрії і ексцесу розподілу. Не менш важливими у статистичному аналізі є характеристика нерівномірності розподілу певної ознаки між окремими складовими сукупності, а також оцінка концентрації значень ознаки в окремих її частинах. Після розгляду цього питання необхідно вміти розрахувати коефіцієнти концентрації, локалізації, подібності структур, визначити інтенсивність структурних зрушень та проаналізувати отримані показники.

З цією метою застосовуються наступні формули.

Коефіцієнт концентрації (К):

, (6.1)

де dj – кількість елементів у сукупності;

Dj – обсяг значень ознаки.

Коефіцієнт локалізації (Lj):

100%. (6.2)

Коефіцієнт подібності (схожості) структур (Р):

, (6.3)

де dj – частка окремих структурних елементів у сукупності А;

dк – частка окремих структурних елементів у сукупності Б.

Інтенсивність структурних зрушень:

, (6.4)

, (6.5)

де dj0 і dj1 – частки відповідно базисного і поточного періоду:

m – число складових сукупності.

Питання для самоперевірки

1. Які сукупності вважаються однорідними? Що є критерієм однорідності сукупності?

2. На яких засадах грунтується оцінка нерівномірності розподілу?

3. За допомогою яких характеристик можна проаналізувати закономірності розподілу в рядах з нерівними інтервалами?

4. В чому полягає сутність коефіцієнту концентрації? Як він розраховується?

5. В чому полягає сутність коефіцієнту локалізації? Як він визначається?

6. В чому полягає сутність коефіцієнту подібності структур? Як він визначається?

7. За допомогою яких показників визначається інтенсивність структурних зрушень?


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.