Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації до вивчення теми. Перш за все для успішного оволодіння матеріалом даної теми необхідно усвідомити, що закономірність розподілу виявляється у співвідношенні варіант і частот


Перш за все для успішного оволодіння матеріалом даної теми необхідно усвідомити, що закономірність розподілу виявляється у співвідношенні варіант і частот, які є елементами ряду розподілу. Частотні характеристики при цьому можуть бути виражені у вигляді абсолютної чисельності будь-якої групи (частоти), відносної частоти (частки), кумулятивної частоти (частки).

Потрібно вміти визначити характеристики центру розподілу в дискретних і інтервальних рядах – моду і медіану, а також такі основні показники варіації: варіаційний розмах, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнт варіації, передчасно ознайомившись із суттю та методикою їх розрахунку. Важливо також зрозуміти сутність загальної, внутрішньогрупової та міжгрупової дисперсії, які використовуються в дисперсійному аналізі, та їх взаємозв’язок.

Формули для розрахунку перелічених показників наведено нижче.

Мода в інтервальному ряді (Мо):

, (5.1)

де ХМо і hMo – відповідно нижня межа і ширина модального інтервалу;

fMo, fM0-1, fMo+1 – відповідно частота модального, передмодального і післямодального інтервалу.

Медіана в інтервальному ряді (Ме):

, (5.2)

де ХМе і h – відповідно нижня межа і ширина медіанного інтервалу;

fMе – частота медіанного інтервалу;

SMe-1 – кумулятивна частота передмедіанного інтервалу.

Варіаційних розмах (R)

R = Хmax – Xmin, (5.3)

де Хmax, Xmin – відповідно максимальне і мінімальне значення ознаки в досліджуваній сукупності.

Середнє лінійне відхилення (L):

а) дані не згруповані:

. (5.4)

б) дані згруповані:

.(5.5)

Середнє квадратичне відхилення ():

а) дані не згруповані:

. (5.6)

б) дані згруповані:

. (5.7)

Дисперсія ():

а) дані не згруповані:

.(5.8)

б) дані згруповані:

. (5.9)

Коефіцієнт варіації (ν):

%. (5.10)

Міжгрупова дисперсія ():

, (5.11)

де і ni – відповідно групові середні і чисельність окремих груп.

Внутрішньогрупова дисперсія ():

. (5.12)

Середня з внутрішньо групових дисперсій ( ):

. (5.13)

Загальна дисперсія ( ) (див. формулу 5.9).

Правило складання дисперсій:

. (5.14)

Питання для самоперевірки

1. Як виявляється закономірність розподілу? Які особливості сукупності вона відбиває?

2. Як визначається мода і медіана в дискретних та інтервальних рядах?

3. Як відшукати моду і медіану графічним способом?

4. Чому саме середню розглядають як типовий рівень ознаки в сукупності? Як співвідноситься середня з іншими характеристиками центру розподілу?

5. Вкажіть основні показники варіації та методи їх розрахунку.

6. Як оцінити однорідність сукупності?

7. Яку варіацію характеризує міжгрупова дисперсія?

8. У чому полягає правило складання дисперсій?


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.