Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета та основні принципи функціонування


Регіональні СУОП є підсистемами єдиної державної системи управління охороною праці. Зокрема, обласна СУОП включає місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, органи Держгірпромнагляду, інші державні наглядові інспекції, профспілки, об’єднання спеціалістів охорони праці, підприємства, установи й організації, які здійснюють управління процесом запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, аваріям і пожежам на підприємствах, в установах і в організаціях області.

На територіальному рівні СУОПР також є цільовими підсистемами загальних систем управління адміністративно-територіальною одиницею (областю, районом, містом, районом у місті, селищем, селом).

& Регіональна система управління охороною праці (СУОПР) в області (районі, місті, районі у місті, селищі, селі) — це комплекс органів управління адміністративно-територіальною одиницею, який на підставі чинних нормативно-правових актів здійснює цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо виконання встановлених завдань з охорони праці з метою забезпечення здоров'я і працездатності працівників підприємств, установ і організацій на підпорядкованій території.

Метою функціонування СУОПР є охорона життя і здоров'я працівників, забезпечення належних здорових і безпечних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях області, району, міста та ін. незалежно від форм власності та видів виробничої діяльності відповідно до державної і регіональної політики з охорони праці.

Основними принципами функціонування СУОПР є:

ü впровадження державної політики: забезпечення пріоритету життя і здоров'я працівників підприємств області; повної відповідальності роботодавців за створення здорових та безпечних умов праці; запобігання травматизму, профзахворюванням, аваріям і пожежам; гарантії прав громадян на охорону праці шляхом об'єднання розрізнених заходів з охорони праці в єдину систему цілеспрямованих дій;

ü забезпечення нерозривного зв'язку процесу виробничої та іншої діяльності із засобами та заходами щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

ü додержання виконавчої дисципліни всіма представниками державної влади, трудової та технологічної дисципліни працівниками підприємств;

ü координація діяльності всіх суб'єктів управління з метою виконання заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці;

ü економічна зацікавленість роботодавців та працівників у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

Об'єктом управління охороноюпраці в області є діяльність роботодавців, працівників, контролюючих і наглядових органів, органів соціального страхування, місцевих держадміністрації, органів самоврядування, місцевих рад щодо забезпечення на підприємствах вимог законодавства та інших нормативно-правових актів з охорони праці, виявлення ризиків і запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям і пожежам.

Управління охороною праці на регіональному рівні здійснюють:

· в області — обласна державна адміністрація;

· в районах — районні державні адміністрації;

· в містах, селищах та селах — виконавчі органи (комітети) відповідних рад.

Підготовку управлінських рішень з охорони праці виконують:

· на рівні області — відділ з питань охорони праці обласної держадміністрації у вигляді рішень (наказів) голови обласної держадміністрації; рішень обласної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення;

· на рівні району — служба охорони праці районної держадміністрації у вигляді рішень (наказів) голови районної держадміністрації, рішень районної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення;

· на рівні села, селища, міста – представник (представники) об’єднання спеціалістів з охорони праці у вигляді рішень голови виконавчого органу відповідної ради;

Для виконання зазначених функцій у складі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій створюються структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно з Типовим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України, а також на громадських засадах (ради з питань безпечної життєдіяльності населення).

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад забезпечують належне утримання, ефективну, безпечну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об'єктах.

Для виконання цих функцій сільська, селищна, міська ради створюють у складі свого виконавчого органу відповідний підрозділ або призначають спеціаліста з охорони праці.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.