Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні функції управління охороною праці в СУОПР


Управління діяльністю з охорони праці посадовими особами здійснюється шляхом послідовного виконання основних функцій управління:

A. Прогнозування і планування робіт з охорони праці;

B. Організація функціонування СУОПР;

C. Оперативного керівництва роботою з охорони праці;

D. Контроль, облік, аналіз функціонування СУОПР.

 

А. Прогнозування і планування робіт з охорони праці.

Органи управління охороною праці облдержадміністрації та інших місцевих органів виконавчої влади забезпечують:

ü прогнозування можливих ризиків, динаміки травматизму і профзахворювань в області;

ü здійснення прогнозних оцінок потреби в нормативно-правових, організаційно-управлінських, матеріально-технічних, фінансових, кадрових, інформаційних та наукових ресурсах для підвищення рівня охорони праці на підприємствах області;

ü визначення потреб області в сучасних засобах колективного та індивідуального захисту;

ü розроблення заходів щодо підвищення безпеки виробництва на підприємствах області та забезпечення їх відповідності державним нормативним актам;

ü надання допомоги підприємствам у проведенні сертифікації устаткування та технологічних процесів, атестації робочих місць на відповідність їх нормативним актам з охорони праці, придбанні засобів колективного та індивідуального захисту та ін.

 

Обласна державна адміністрація:

— розробляє регіональні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та угоди, що укладаються з профспілками;

— погоджує плани робіт з охорони праці районних державних адміністрацій та плани навчання з питань охорони праці, яке здійснюють районні навчально-методичні центри;

— затверджує плани робіт, що виконуються фахівцями служб охорони праці.

Районні державні адміністрації:

— здійснюють розробку планів з питань поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в районі;

— погоджують плани робіт з питань охорони праці виконкомів сільських, селищних та міських рад;

— затверджують інші плани робіт з питань охорони праці.

Виконкоми сільських, селищних та міських рад:

розробляють та затверджують плани заходів з питань охорони праці;

— затверджують інші плани робіт з охорони праці.

Фінансування заходів, передбачених територіальними програмами поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, здійснюється за рахунок відповідних коштів територіальних фондів державного страхування від нещасних випадків, а також бюджетів області, міст і районів.

 

Планування робіт з охорони праці в області.

Облдержадміністрація розробляє на наступні роки обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Метою програми є здійснення заходів, які сприяли б вирішенню питань організаційного, нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансово-економічного, наукового та кадрового забезпечення робіт у галузі охорони праці, запобіганню нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям і пожежам.

Обласна програма включає такі розділи:

ü організаційні заходи;

ü забезпечення працівників засобами індивідуального й колективного захисту та засобами контролю;

ü навчання і поширення досвіду з питань охорони праці;

ü інформаційне забезпечення охорони праці;

ü пріоритетні напрями наукових досліджень і розробок у галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

ü нормативно-правове забезпечення охорони праці;

ü міжнародне співробітництво в галузі охорони праці;

ü фінансування обласної програми.

Обласна програма включає пропозиції Ради об'єднання профспілок області, територіального управління Держгірпромнагляду, районної держадміністрації, органів самоврядування, підприємств, установ та організацій області, що затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Після затвердження обласної програми в місячний термін за участю профспілкових організацій повинні бути розроблені та затверджені відповідні районні, міські та інші територіальні програми заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на наступні роки, копії яких надають­ся відділу з питань охорони праці облдержадміністрації.

Обласне фінансове управління мусить враховувати в обласному бюджеті видатки на фінансування заходів, визначених обласною програмою. У районних і міських бюджетах має бути передбачено виділення коштів для фінансування заходів регіональних програм з охорони праці.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми за результатами попереднього року виконання програми аналізують стан охорони праці на підприємствах, розглядають ці питання на радах з безпеки життєдіяльності населення, притягають до відповідальності керівників і посадових осіб, які не вжили заходів щодо забезпечення виконання програми і створення надійних умов праці на виробництві, запобігання травматизму, профзахворюванням, аваріям і пожежам.

Довгострокові програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, які розробляються обласною і районними державними адміністраціями, міськвиконкомами, повинні передбачати забезпечення підприємств нормативними актами з охорони праці та методичною документацією; здійснення та впровадження у виробництво науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт; впровадження у виробництво більш ефективних заходів індивідуального та колективного захисту, приладів та систем контролю, автоматизованих систем попередження аварій, пожеж, нещасних випадків на виробництві: створення спеціальних технічних засобів для механізації важких, небезпечних та шкідливих робіт; організацію випуску знаків безпеки, попереджувальних плакатів; надання допомоги підприємствам і організаціям у забезпеченні працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту тощо.

Такі програми повинні узгоджуватись з територіальним управлінням Держгірпромнагляду.

Крім планового управління охороною праці на підставі перспективних, щорічних та оперативних планів, керівники всіх рівнів управління повинні вміти швидко реагувати на всі зміни виробничої діяльності й не допускати аварійних ситуацій.

На кожному рівні управління відповідні служби розробляють перелік можливих аварійних ситуацій і плани їх локалізації та ліквідації. Кожний працівник повинен знати свої обов'язки при виникненні тієї чи іншої аварійної ситуації (припинення подачі електричного струму, води, газу, порушення зв'язку, різних пошкоджень в обладнанні і змін технологічного режиму). Керівники повинні вміти чітко оцінювати можливі аварійні ситуації і вживати екстрених та ефективних заходів.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.