Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.


Богоро́ дичен из Мине́ и, глaс 4:

П омышле́ ньми поползо́ хся лука́ выми, во глубину́ впадо́ х грехо́ вную/ и, стеня́, взыва́ ю Ти от се́ рдца, Пречи́ стая: / на мне удиви́ бога́ тую ми́ лость, / и Твоего́ милосе́ рдия неизме́ рную пучи́ ну, / и щедро́ т Твои́ х неизче́ тное бога́ тство, и даждь ми покая́ ние и прегреше́ ний проще́ ние, да любо́ вию взыва́ ю Тебе́: / моли́ Христа́ Бо́ га прегреше́ ний оставле́ ние дарова́ ти ми: // Тя бо наде́ жду име́ ю, раб Твой.

 

Песнь 4:

Канон Воскре́ сный, глас 4:

Хор:

Ирмос: Вознесе́ на Тя ви́ девши Це́ рковь на Кресте́, / Со́ лнце Пра́ ведное, / ста в чи́ не свое́ м, / досто́ йно взыва́ ющи: // сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.

Припев: Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́.

Тропарь: В озше́ л еси́, стра́ сти моя́ исцеля́ я, на Крест/ стра́ стию Пречи́ стыя пло́ ти Твоея́, / в ню́ же во́ лею обле́ клся еси́./ Те́ мже Ти взыва́ ем: // сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.

 

Припев: Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́.

Тропарь: Б езгре́ шнаго смерть вкуси́ вши, / Животворя́ щаго Те́ ла Твоего́, / досто́ йно, Влады́ ко, умертви́ ся: / мы же вопие́ м Ти, // сла́ ва си́ ле Твоей, Го́ споди.

 

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен: Н еискусобра́ чно родила́ еси́, Де́ во, / и по рождестве́ яви́ лася еси́ де́ вствующи па́ ки: / те́ мже немо́ лчными гла́ сы, / е́ же ра́ дуйся, Тебе́, Влады́ чице, // ве́ рою несумне́ нною взыва́ ем.

Канон Крестовоскре́ сный, глас 4:

Припев: Сла́ ва, Го́ споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́ нию.

Тропарь: В зако́ нен сый Изра́ иль, / Тебе́, Христе́, взако́ нившаго Бо́ га не позна́: / но я́ ко беззако́ нника, законопреступа́ я, на Кресте́ пригвозди́, // и́ же законоположе́ нию недосто́ йный.


Припев: Сла́ ва, Го́ споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́ нию.

Тропарь: О боже́ на Твоя́, Спа́ се, Душа́, / а́ дова сокро́ вища плени́ вши, / я́ же от ве́ ка совоскреси́ ду́ ши: // живоно́ сное же Те́ ло всем нетле́ ние источи́.

 

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен: Т ебе́, Присноде́ ву и и́ стинную Богоро́ дицу вси сла́ вим, / Ю́ же прообразова́ ше богови́ дцу Моисе́ ю// неопа́ льно, Пречи́ стая, купина́, огню́ примеси́ вшися.

 

Кано́ н Богоро́ дицы, глас 4:

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь: П оживе́ с челове́ ки, ви́ димь быв Неви́ димый, / во зра́ це сый Непостижи́ маго Божества́, / и вообра́ жься из Тебе́, Отрокови́ це, в чужде́ е, // ве́ дущих Тя, Чи́ стую Богома́ терь, спаса́ ет.

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь: П рия́ т в веще́ ственне Де́ ва Невеще́ ственнаго, в прича́ стии вещества́, / Младе́ нца от Нея́ бы́ вша./ Те́ мже во дву существу́, Еди́ н познава́ ется// плотоно́ сец Бог, и Челове́ к Пресу́ щественный.

 

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь: П о Рождестве́ Тя, Де́ ву, И́ же в Де́ ву Тя всели́ ся, / и ро́ ждься без се́ мене, Сло́ во и Бог пребы́ сть, / и в рождестве́ Де́ ву сохрани́, // я́ ко Влады́ ка и Зижди́ тель всея́ тва́ ри.

Кано́ н святи́ теля Амвро́ сия, глас 4:


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.