Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


l ПЛАН

1. Економічна сутність, класифікація та структура інвестицій

2. Основні поняття інвестиційної діяльності, її об'єкти та суб'єкти

3. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій

Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначає Закон України

«Про інвестиційну діяльність»

l Дія Закону спрямована на:

l забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності

l ефективне інвестування народного господарства України

l розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції

l Правове забезпечення захисту інвестицій
в Україні представлене законодавчими актами:

1. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 року N1560-XII в редакції від 21.05.99.

2. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР в редакції від 08.06.2000.

3. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 року №2299-ІІІ.

4. Концепція регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1995 р. N384.

5. Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р.

6. Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р.

7. Міжнародні договори України з питань захисту іноземних інвестицій.

8. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами, ратифікована Законом України від 16.03.2000 N1547-III.

l Інвестиції -

всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект

l Такими цінностями можуть бути:

l кошти, цільові банківські вклади, паї, акції, інші цінні папери

l рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності)

l майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності

l Такими цінностями можуть бути:

l сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду

l права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, інші майнові права

l інші цінності

l ПКУ Інвестиція -mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал