Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Державне регулювання інноваційної діяльності. визначення і підтримка пріоритетних напрямів ІД
визначення і підтримка пріоритетних напрямів ІД

формування і реалізація державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм

створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання

захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності

фінансової підтримки виконання інноваційних проектів

стимулювання комерційних банків та ін. фінансово-кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних проектів

встановлення пільгового оподаткування суб'єктів

підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури

Державну підтримку одержують суб'єкти
господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають статус інноваційних

Засоби регулювання інноваційної діяльності на загальнодержавному рівні:

1) закони і законодавчі акти

2) обсяги і джерела інвестування

3) асигнування і дотації з місцевого бюджету

4) норми і нормативи

5) ціноутворення

6) ставки податків і пільги з оподаткування

7) відсоток за кредит та державні гарантії

8) державні замовлення і закупівлі

9) мито і митні податки

10) ліцензії і квоти

11) розробка і реалізація державних і цільових комплексних програм

Способи державного впливу на ефективність інноваційної діяльності:
– прямі
– непрямі

До прямих способів належать:

фінансування НДДКР і інноваційних проектів із бюджетних коштів

правове регулювання

формування державної інноваційної інфраструктури (центри розповсюдження нововведень, консультаційні центри)

здійснення моніторингу та прогнозування інноваційних процесів

До непрямих способів належать:

пільгове оподаткування

проведення політики прискореної амортизації основних фондів

державна підтримка фінансового лізингу

стимулювання франчайзингу (спосіб розповсюдження інновацій, оснований на праві створення підприємства, якому надаються в користування нововведення на певний термін)

підтримка інноваційного підприємництва

страхування ризикового (венчурного)підприємництва

сприяння формуванню фінансово-промислових груп (ФПГ), які об’єднують в один комплекс науково-технічні структури

Бочка (правило)Лібіха
Недостатня кількість або надлишок будь-якого із факторів обмежує дію інших складових, навіть якщо вони знаходяться в оптимальній кількості


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал