Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За рішенням інвестора права володіння, користування і розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійснення можуть передаватися іншим громадянам, ЮО
l Права інвесторів

Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні

операції на території України

l Інвестор зобов'язаний:

l подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ним інвестицій

l одержати необхідний дозвіл або узгодження відповідних державних органів та спеціальних служб на капітальне будівництво

l одержати позитивний комплексний висновок державної експертизи

(додержання в інвестиційних програмах та проектах будівництва діючих нормативів з питань санітарного і епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності будинків і споруд, архітектурних вимог)

l Суб’єкти інвестиційної діяльності зобов'язані:

l додержуватися державних норм і стандартів

l виконувати вимоги державних органів і посадових осіб (в межах їх компетенції)

l подавати в установленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність

l не допускати недобросовісної конкуренції і виконувати вимоги законодавства про захист економічної конкуренції

l сплачувати податки та збори

Основним правовим документом,який регулює взаємовідносини
між суб'єктами інвестиційної діяльності є договір (угода)

l Інвестиційна діяльність
здійснюється за рахунок:

l власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб)

l позичкових фінансових коштів інвестора (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити)

l залучених фінансових коштів інвестора (кошти, одержані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб)

l бюджетних інвестиційних асигнувань

l безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств, громадян

l Державне регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:

l надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв

l державних норм та стандартів

l заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції

l роздержавлення і приватизації власності

l визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами

l політики ціноутворення

l проведення державної експертизи інвестиційних програм та проектів будівництва

l Захист інвестицій державою

реалізується комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню мети внесення інвестицій, ефективній діяльності об'єктів інвестування та реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестиційl Інвестиційна діяльність може бути припинена за рішенням:

l інвесторів (при цьому інвестори відшкодовують збитки учасникам інвестиційної діяльності)

l уповноваженого державного органу

l Рішення державного органу про припинення інвестиційної діяльності приймається з таких причин:

l продовження інвестиційної діяльності призведе до порушення встановлених законодавством санітарно-гігієнічних, архітектурних, екологічних та інших норм, прав та інтересів громадян, ЮО і держави

l оголошення в установленому законодавством порядку інвестора банкрутом внаслідок неплатоспроможності

l стихійного лиха

l запровадження надзвичайного стану

l 3. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Успішний розвиток економіки України значною мірою залежить від залучення іноземних інвестицій

До іноземних інвестиційвідносять всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні, в результаті чого утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект

l Іноземні суб'єкти господарської діяльності -


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал