Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Суб'єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України


l Іноземними інвесторами визнаються суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України:

l ЮО, утворені за законодавством іншим, ніж законодавство України

l іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України

l міжнародні урядові та неурядові організації

l інші держави

l інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності

l Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді:

l іноземної валюти, що визначається конвертованою НБУ

l будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав

l інших цінностей (майна), які визнаються іноземними інвестиціями

l Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції у таких формах:

l участь у господарських організаціях, що створюються разом з вітчизняними ЮО чи громадянами, або придбання частки в діючих господарських організаціях

l створення іноземних підприємств на території України, філій або інших структурних підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств

l придбання безпосередньо нерухомого або рухомого майна, що не заборонено законодавством України, або придбання акцій, цінних паперів

l придбання самостійно або за участі громадян чи вітчизняних юридичних осіб прав користування землею та використання природних ресурсів на території України

l господарська діяльність на основі угод про розподіл продукції

l придбання інших майнових прав

Суб'єкти господарювання з іноземними інвестиціями здійснюють діяльність у наступних формах:

l підприємство з іноземними інвестиціями

l іноземне підприємство

l філія або представництво іноземної ЮО

l інші форми, не заборонені законодавством

l Підприємством з іноземними інвестиціями визнаються підприємство, в статутному фонді більше десяти відсотків становить іноземна інвестиція

l Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс

Іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, діє виключно на основі власності іноземців або іноземних ЮО, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб

l З метою забезпечення стабільності правового режиму іноземного інвестування встановлені гарантії для іноземних інвесторів:

l застосування державних гарантій захисту іноземних інвестицій у разі зміни законодавства про іноземні інвестиції

l гарантії щодо примусового вилучення, а також від незаконних дій органів влади та їх посадових осіб

l компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторамl гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності

l гарантії переказу прибутків та використання доходів від іноземних інвестицій

l інші гарантії здійснення інвестиційної діяльності

У разі зміни законодавства про режим іноземного інвестування на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії, які визначені законодавством, чинним на момент вкладення інвестицій

l Для поліпшення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки України необхідно:

l забезпечити прогнозованість, гарантованість, доступ державної підтримки с.-г. товаровиробників за бюджетними програмами

l дотримуватися вимог економічних законів

l формувати інтегровані агропромислові підприємства і кооперативні об’єднання

l продовжити на довгостроковий період пільгове оподаткування с.-г. підприємств, впровадити ефективний механізм амортизації основних фондів

l підвищувати ефективність с.-г. виробництва, забезпечити зростання фінансових накопичень та їх трансформацію в інвестиції

l посилити роль держави у банківській системі створенням державного спеціалізованого банку (земельного, іпотечного, інвестиційного тощо), через який держава мала б регулювальний вплив на кредитний ринок і кредитні відносини, виконувала іпотечні операції та вела операції із землею

l відновлювати раціональні міжнародні господарські та науково-виробничі зв’язки

l сприяти розвитку ефективної взаємодії науки і техніки

l надавати допомогу і створювати умови вітчизняним товаровиробникам, які експортують свою продукцію і вкладають інвестиції в аграрне виробництво, орієнтоване на випуск конкурентоспроможних товарів

l спрямовувати зусилля на підвищення рівня платоспроможності населення за рахунок поліпшення мотивації аграрних працівників, підвищення їх продуктивності праціmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал