Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тому треба мало спати.
Народна мудрість

Розділ: «Стилістика простих речень»

ТЕМА:Пунктограми в простому реченні

Вплив на стилістичне забарвлення тексту односкладних і неповних речень»

(2год)

Студент повинен знати:пунктограми у простому реченні; типи простих речень; типи

односкладних речень

Студент повинен вміти:знаходити і розрізняти види простого речення; визначати їх

істотні ознаки; правильно ставити розділові знаки у простому реченні й обґрунтовувати їх; оцінювати виражальні можливості простого односкладного і неповного речення у текстах різних стилів;виділяти односкладні і неповні речення з-поміж інших видів речень; визначати види односкладних речень (у тому числі в складних реченнях)

План роботи:

1. Опрацювати самостійно теоретичні запитання, законспектувати:

- тире між підметом і присудком;

- Розділові знаки при однорідних членах речення.

- Розділові знаки при узагальнюючих словах.

Відокремлення звертань, вигуків, порівняльних зворотів, вставних слів та речень.

2. Виконати практичні завдання:

1.Перепишіть речення і поставте, де треба, розділові знаки. Поясніть їх вживання.

1. Тепер співаючи дівчата тією стежкою ідуть на спільну працю. Пахне м’ята хліба радіючи цвітуть (М. Рильський). 2. Все це пережив старий Мирон за плугом ходячи; все це переболіло його гаряче серце коло хазяйства нудячись… (М. Мирний). 3. Іван з жахом побачив як виткнувшись з-за галузок затрясли головами бородаті цапи (М. Коцюбинський). 4. Незважаючи на малесенький вітерець парило і робилося душно (Г. Тютюнник). 5. Замислившись Євген не помітив як підійшов до нього з-за спини Роман Блаженко і зупинившись теж мовчки став дивитися вниз на містечко (О. Гончар). 6. Прощаючись з бійцями які збившись навколо свого командира всіляко зичили йому щастя Брянський заспокоював їх. 7. Вона не звикла сидіти задумавшись (І. Нечуй-Левицький). 8. Він з радістю покинув будинок живучи в якому натерпівся стільки горя (О. Донченко). 9. Хто знає що тільки одиниці зважуються на це а зважившись знаходять силу розбити кайдани (М. Коцюбинський). 10. Автор «Клима Самгіна» постійно й послідовно стверджував що всі великі письменники світу виростали на ґрунті народної творчості що тільки припадаючи устами до цього невичерпного джерела могли вони написати свої поеми драми романи ліричні вірші (М. Рильський). 11. Можна бачити деякі зорі й не дочекавшись настання темряви (З газети).

 

2.Перепишіть уривок, розставте розділові знаки, поясніть їх уживання.

Ще зеленим юнаком він потайки взяв батьків лук і пішов полювати на Бобровицькі драговини. Провалившись у підступній трясовині по шию не маючи кого навіть гукнути на допомогу він дивом вибрався із смердючого «вікна» скинувши з себе кований бляхами ловецький черес і важкі набряклі водою чоботи. Разом із чересом у бездонну прірву болота пішов і той нишком узятий батьків лук. Якось уранці цар звелів бити канчуками рабів і молодих дружинників намагаючись розшукати слід свого улюбленого лука. А старший царевич злякавшись батькового гніву сидів осторонь і мовчав. Тоді він малодушно змовчав але потім згадуючи той лук щоразу відчував пекучий сором.(І. Білик)

3. Перекладіть речення українською мовою. Перепишіть їх. Виділіть комами відокремлені обставини. Поясніть вживання розділових знаків.

1. Ожидая паром они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча смотрели на быстрые и мутные волны Кубани у их ног. 2. Ленька задремал, а дед Архип чувствуя давящую боль в груди не мог уснуть. 3. Он то и дело кашлял и поглядывая на внука прикрывал рот рукой (М. Горький). 4. Вопреки предсказаниям день выдался солнечным. 5. Я шел быстро не смотря себе под ноги. 6. Несмотря на усталость мы сразу же поехали в музей под открытым небом. 7. Экскурсовод окончил свой рассказ благодаря слушателей за внимание. 8. Благодаря усилиям работников музея здесь собраны ценнейшие экспонаты со всей Украины (З газети).

 

4. Перепишіть речення, поставте розділові знаки при узагальнюючих словах та між однорідними членами речення.

1. На території України, де у палеогеновий період хвойні були представлені 22 родами, збереглися представники лише 8 родів а саме тис, ялиця (смерека) ялина сосна модрина ялівець сабінус і кедрина, яку останнім часом виділили з роду сосни в самостійний рід (УРЕ). 2. Люди обличчя одежина різноголоса птиця у садках квітки кошики сіно риба овочі дошки вірьовки дьоготь люди віники усе движить мішається миготить і знов показується проти очей (Марко Вовчок). 3. Тихо тепло й скрізь червоно на небі на узгір’ях і на воді (Марко Вовчок). 4. Найменший шерхіт луск стебла шум пташиного крила цокання копит все резонувалось тут незвичайно лунко чисто повноголосо (О. Гончар). 5. Крик сміх плач усе зливається. І так з ранку до пізнього вечора. І ні втоми ні болю ніякого, коли прокинешся… (М. Олійник). 

5. Перепишіть речення. Поставте розділові знаки між групою підмета і групою присудка.

1. Лізинг специфічна форма орендних відносин (З довідника). 2. Історія це святая святих народу (О. Довженко). 3. Вона це гармонійний спів, дух злагоди і миру (М. Рильський). 4. Час великий суддя
(І. Кочерга). 5. П’ять та три вісім. 6. Молекулярна вага води вісім­надцять. 7. Мова то серце народу. 8. Стан літературної мови то ступінь культурного розвою народу (І. Огієнко). 9. Найбільше добро в кожного народу це його мова (Панас Мирний).

 

6. Знайдіть звертання, поставте розділові знаки.

1. Що братику посієш, те й пожнеш (Л. Глібов). 2. Любая милая чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? (П. Тичина) 3. Куди ти мчиш, куди летиш моїх поривів птице рання? (А. Малишко) 4. Яка ж гірка о Господи ця чаша (М. Зеров). 5. Ой хлопче хлопче ти в одчаю красі нестямній в очі глянь! (Б.-І. Антонич) 6. Розцвітай ти веснонько красна духом творчості все онови (П. Грабовський). 7. Благословенні ви сліди не змиті вічності дощами, мандрівника Сковороди (М. Рильський). 8. Брат ти мій яка холоднеча! (Панас Мирний)

Рекомендації з вивчення теми:

· зверніть увагу на типи простих речень;

· зіставити стилістичну функцію означено-особових, неозначено-особових, узагальнено-особових та безособових речень;

· зробити висновок про роль односкладних дієслівних речень у мовленні;

· під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа, 1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

· під час вивчення теми використовуйте вебресурси:

1. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/rozdil-5.html

2. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/253.html

3. http://tineydgers.at.ua/load/tire_mizh_pidmetom_i_prisudkom/39-1-0-11637#

4. http://glovl.ru/sintaksis/534-tyreuprostomurecheni.html

5. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/277.html

6. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/275.html

7. http://www.liveinternet.ru/users/1599287/post147434054/

8. http://www.ukrlib.com.ua/sochm/printout.php?id=72

http://ukrainskamova.narod.ru/Links/Syntaks/164.HTM

Питання для самоконтролю

 

1. Назвіть основні ознаки речення.

2. Коли між групою підмета і присудка ставиться тире? Коли тире не ставиться?

3. Яка роль пунктограм у тексті?

4. Які розділові знаки ставляться на місці пропусків головних членів речення?

 

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №16

Розділ: «Стилістика простих речень»

Тема:Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення(2год)

Студент повинен знати: розділові знаки при відокремлених другорядних членах речення.

Студент повинен вміти: правильно ставити розділові знаки при відокремлених другорядних членах речення та обґрунтовувати їх; правильно інтонувати речення з відокремленими членами речення; аналізувати й оцінювати виражальні можливості речень з відокремленими членами в текстах різних стилів.

План

1. Розділові знаки при відокремлених додатках.

2. Розділові знаки при відокремлених означеннях.

3. Розділові знаки при відокремлених обставинах.

 

Практичні завдання

1. Поширте речення словами в дужках так, щоб в одному випадку вони виступали відокремленими означеннями, а в другому — невідокремленими.

1. Степ дихав пахощами росяних трав (оповитий тишею).

2. Ніч розкинула над містом своє шатро (всипане зорями).

3. Сади ковтають пил міжселищних доріг (омиті музикою згадок).

 

2. Переробіть речення, замінивши один з однорідних присудків дієприслівником, на речення з відокремленими обставинами.

1. Сонце незримо підносилося, заливало рожевим сяйвом вершини гір. 2. Сонце поволі спускається на захід, більшає, яснішає, розпалюється. 3. Степ струснув із себе росу, зігнав примітні тіні, горить рівним жовто-зеленим кольором. 4. Сухе листя дощем спадало з дерев, черкало об гілляки й шелестіло. 5. Рівна дорога пішла вдалину, ховається за горбом. 6. Сонце обливало землю рожевим світом і ніжно цілувало тисячами своїх гарячих іскорок.

 

3. Переробіть складнопідрядні речення на прості з відокремленими означеннями.

1. Попереду прослалося широке поле, яке окутала темрява. 2. Небо, яке сьогодні тихе й синє, наливає море блакиттю. 3. В кімнату увіллється вечірнє повітря, котре було напоєне пахощами вечірнього саду. 4. Сивий полин п'янив повітря гіркими пахощами, що були густими і задушливими. 5. Озеро, яке оточили густі та великі верби, було нешироке.

 

4. Знайдіть відокремлені додатки . Поставте розділові знаки.

Процес вимирання ящерів наприклад бронтозаврів тривав не менше мільйона років. На суші і в морях було вдосталь їжі; ці найбільші представники тваринного світу майже не мали суперників крім сильніших за себе. Умови життя поступово змінювалися і ставали для них несприятливими особливо для потомства. Отож, зовнішні умови зокрема сухість клімату, холод, обмаль їжі підривали життєві сили велетенських владик мезозою. Ми не знаємо наприклад що саме спричинилось до вмирання ящерів.

5. Перепишіть, відокремлюючи комами обставини.

1. Дорога майнувши сірим хвостом безшумно сховалася в зелені хлібів. 2. Міст перегорівши з гуркотом повалився у воду. 3. Незважаючи на таку рань було зовсім тепло. 4. Захід погас не розгорівшись. 5. Бійці сиділи деякий час задумавшись. 6. Він дивився на стовп сонячного проміння, що продершись крізь вікно ліг на стіни чотирма золотими плямами. 7. Хлопчики сиділи на крутому березі звісивши ноги і стежачи за вудочками вели тиху розмову. 8. Виблискувала в лузі річка і звиваючись губилася в зелених шатах надбережного гаю.

 

6. Редагування. Виправте помилки, допущені у вживанні відокремлених означень і обставин.

Одержавши серйозну рану, розвідника врятували товариші. Мандрівник прибився на наш вогонь, наляканий грозою в горах. Чоловік збирав хмиз, похмурий і непривітний. Присівши на крісло, газети випали у дідуся з рук. Молодий машиніст вперше вів електровоз, зворушений до сліз.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення відокремлених членів речення.

2. Які члени речення можуть бути відокремленими?

3. Назвіть умови відокремлення означень.

4. Назвіть найважливіші випадки відокремлення обставин.

5. Які прийменники вживаються при відокремлених додатках, виражених іменником?

Література

1. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

2. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник / Г.Козачук. – К.: Вища школа, 1997.

3. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4. Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови – стереотип. вид. – К.: Наук. думка,2005. – 240 с.

6. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1997

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №17

Під лежачий камінь вода не тече.

Народна мудрість

Розділ: «Стилістика простих речень»

Тема: «Ділові папери. Інформаційні документи Протокол. Реквізити протоколу» (1год)

Студент повинен знати:реквізити і правила оформлення протоколу

Студент повинен вміти:складати протокол

План роботи:

1. Законспектувати правила оформлення і реквізити протоколу.

2. Виконати вправи.

3. Скласти зразок стислого протоколу зборів навчальної групи.

1. Прочитайте зразок протоколу. Зверніть увагу на місце розташування кожного реквізиту та розділові знаки. Визначте вступну й основну частини, назвіть реквізити. Зі скількох розділів складається основна частина?

ПРОТОКОЛ № 5

засідання членів гуртка «Живе слово»

Черкаської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 12

18.04.08 м. Черкаси

 

Голова засідання — Нестерович О. В.

Секретар — Стадник І. М.

Присутні: 15 членів гуртка, керівник.

Порядок денний:

1. Про роботу гуртка «Живе слово» у II семестрі (доповідач Клиганівська В.).

2. Про підготовку до підсумкових заходів гуртка за звітний період (доповідач Миколайчук А.).

 

І. СЛУХАЛИ:

Клиганівська В., староста гуртка – відзначила позитивну робо­ту членів гуртка протягом навчального року. Звернула особливу увагу на активних членів колективу. Розказала про великий обсяг роботи, зроблений у II семестрі.

 

ВИСТУПИЛИ:

1. Олексин С. – запропонував клопотати перед адміністрацією школи про нагородження активних членів гуртка грамотами ди­ректора школа.

2. Карасевич В. – внесла пропозицію випустити стінну газету, яка б висвітлила роботу гуртка «Живе слово» у поточному році.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати пропозицію щодо нагородження активних членів гурт­ка на Святі останнього дзвоника.

2. Доручити членам редколегії випустити стінну газету.

 

ІІ. СЛУХАЛИ:

Миколайчук А. – доповів про заплановані підсумкові заходи гуртка «Живе слово». Зазначив, що всі члени гуртка мають провести інди­відуальну пошукову роботу та взяти активну участь щодо підготовки до зустрічей, виступів і свята.

 

ВИСТУПИЛИ:

Деремешко І. – запропонувала залучити до роботи щодо підготовки заходів гуртка актив школи, однокласників та шкільний ансамбль.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Розподілити обов'язки між членами гуртка щодо підготовки до під­сумкових заходів на наступному занятті.

2. Підтримати пропозицію Деремешко І.

 

Голова засідання (підпис) Нестеров О.В.

 

Секретар (підпис) Стадник І.М.

 

2. Проаналізувати фрагменти протоколів. Зредагувати речення, по­яснивши характер помилок.

1. Така огорожа не забезпечувала випадків крадіжок. Це було ви­явлено охоронцями і прийняті міри. 2. Розглядалися учні Книш та Петренко, які несвоєчасно з'являються на заняття у неохайному ви­гляді. 3. Силами активу був придбаний тенісний стіл. Його відремон­тували і при допомозі адміністрації він працює непогано. 4. Слухали: Про виконання плану ремонта школи, так як літо на носу, а графік ремонту сорван. 5. Ухвалили: Заборонити всім курцям палити у при­міщенні школи і брати приклад з Котика С., який постійно курить у відведеному місці. 6. Для утримання нормальної температури у всіх класних кімнатах школи поставити ртутні градусники.

3. Скласти зразок стислого протоколу зборів навчальної групи.

Рекомендації з вивчення теми:

· зверніть увагу на види довідково-інформаційної документації;

· звертайте увагу на класифікаційні ознаки протоколу як документа;

· під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа, 1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

· під час вивчення теми використовуйте вебресурси:

1. http://www.delovodstvo.ru/ua/dil_14.htm

2. http://www.refine.org.ua/pageid-1079-1.html

3. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,178/id,7516/

4. http://help-edu.com/ukranska-mova-za-profesjnim-spryamuvannyam/49-2011-01-17-18-48-36.html

5. http://bookucheba.com/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248--nf-49.html

Питання для самоконтролю:

 

1. Що таке протокол?

2. Назвіть реквізити протоколу.

3. Назвіть види протоколу.

4. Охарактеризуйте повний протокол.

5. Охарактеризуйте стислий протокол.

6. Які є правила складання та оформлення протоколу?

7. Хто підписує протокол?

 

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №18

 

Немає прагнення природнішого,

ніж прагнення до знань.

Мішель Монтень

Розділ: «Стилістика простих речень»

Тема: «Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення звертаннях, вставних словах» (2год)

Студент повинен знати: виражальні можливості речень із звертаннями, вставними

словами (словосполученнями, реченнями) у тексті; розділові знаки при звертаннях і вставних словах, відокремлених членах реченнях

Студент повинен вміти:знаходити звертання, вставні слова (словосполучен­ня, речення) у реченні; правильно ставити розділові знаки при звер­таннях, вставних словах (словосполученнях, реченнях), відок­ремлених та уточнюючих членах речення та обґрунтовувати їх; правильно інтонувати речення з відокремленими та уточнюючими

членами речення; аналізувати й оцінювати виражальні можливості речень з відокремленими та уточнюючими членами в текстах різних стилів

План роботи:

4. Опрацювати самостійно теоретичні питання, законспектувати:

- розділові знаки при звер­таннях;

- розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях);

- розділові знаки при відокремлених членах речення.

2. До кожного визначення доберіть приклади з вивчених творів з української

літератури.

 

Рекомендації з вивчення теми:

· при розстановці розділових знаків при відокремлених членах речення враховуйте ступінь їх поширеності, місце розташування відносно означуваного слова, спосіб вираження останнього;

· не плутайте пояснювальні сполучники або, чи (які вживаються при прикладці) з розділовими сполучниками або, чи, що поєднують однорідні члени речення;

· зверніть увагу на те, що відокремленими можуть бути тільки другорядні члени речення, а уточнюючими будь-які;

· зверніть увагу на визначення термінів та понять: звертання, вставні слова (словосполучення);

· при розрізненні вставних і вставлених конструкцій урахуйте, що останні не виражають суб’єктивне ставлення мовця до висловленої думки, містять додаткові повідомлення, що не мають безпосереднього зв’язку з текстом;

· зверніть увагу на те, що звертання можуть утворювати синонімічні ряди, виступаючи, як правило, прикладками до попереднього звертання;

· під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа, 1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

· під час вивчення теми використовуйте вебресурси:

1. http://ukrainskamova.narod.ru/Links/Syntaks/164.HTM

2. http://www.bookucheba.com/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248--nf-52.html

3. http://bookucheba.com/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248--nf-55.html

4. http://glovl.ru/sintaksis.html

5. http://mova.kreschatic.kiev.ua/40.htm

6. http://ukrainskamova.narod.ru/Links/Syntaks/164.HTM

7. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/index.html

8. http://glovl.ru/sintaksis/532-vidokremleni.html

9. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/271.html

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Які слова, словосполучення і речення називаються вставними?

2. Якими розділовими знаками виділяються вставні слова та речення?

3. Схарактеризуйте способи вираження звертань та розділові знаки при них.

4. Дайте визначення відокремлених членів речення.

5. Які члени речення можуть бути відокремленими?

6. Назвіть умови відокремлення означень.

7. Назвіть найважливіші випадки відокремлення обставин.

8. Які прийменники вживаються при відокремлених додатках, виражених іменником?


9.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №19

 

Для вирішення будь-якої справи

перш за все організуй сам себе.

Езоп

 

Розділ: «Стилістика простих речень»

Тема: «Звіт – інформація про виконану роботу. Структура звіту та вимоги до

його складання. » (1год)

Студент повинен знати:структуру та вимоги до оформлення звіту про виконану роботу

Студент повинен вміти:складати звіт на задану тему

План роботи:

1. Опрацювати самостійно теоретичні питання, законспектувати:

- звіт як документ;

- реквізити звіту;

- структура звіту;

- правила оформлення звіту

2. Написати звіт про екскурсію до музею (на виставку).

Рекомендації з вивчення теми:

· під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

2.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

3.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

· під час вивчення теми використовуйте вебресурси:

1. http://users.kpi.kharkov.ua/lre/dum/HTML/DUM.htm#p02.htm

2. http://bookucheba.com/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248--nf-53.html

3. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/352.html

4. http://www.kursaki.com/dilovodstvo/ukrajinske-dilove-movlennya-vidpovidi-do-ekzamenu.html

5. http://ebooktime.net/book_101_glava_70_§_56._Звіт.html

Питання для самоконтролю:

 

1. Які різновиди звітів існують?

2. Назвіть реквізити звіту.

3. Які існують вимоги до зовнішнього оформлення звіту?

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №20

 

Немає нічого, що не долалося б працею.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.026 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал