Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основи роботи з пакетом bpwin


Мета роботи ‑ набути навичок роботи з пакетом BPwin для створення, редагування та збереження функціональної моделі.

Завдання. На прикладі функціональної моделі (Додаток 1) ознайомитись зі структурою моделі, її основними компонентами.

2.1. Теоретичні відомості

2.1.1.Складові моделі

Розглянемо побудову моделі в стандарті IDEF0.

До моделі можуть бути включені наступні типи діаграм: контекстна діаграма; діаграми декомпозиції; дерева вузлів; FEO-діаграми.

2.1.2. Діаграма

Основним робочим елементом у процесі створення моделі є діаграма. Кожній діаграмі дають назву та визначають такі характеристики: автор, назва проекту, статус. Завершена модель системи являє собою поєднання ієрархічно організованого комплекту діаграм, опису даних, словника та різнорідних звітів. BPwin дає можливість формувати зазначені компоненти моделі.

Кожна діаграма складається з блоків діяльності, що відображають одну чи кілька функцій та стрілок, що являють собою ресурси, потрібні для забезпечення діяльності.

2.1.3. Діяльності

Діяльність (activity) є поіменованим процесом, функцією або задачею, що виконується протягом певного інтервалу часу та формує результати своєї роботи. Діяльність зображається прямокутником, у середині якого подається назва у формі дієслова. Блоки на діаграмі розташовують у порядку домінування з позицій автора діаграми. Найбільш домінуючий блок розташовують у верхньому лівому, а найменш домінуючий - в правому нижньому куті. Таким чином, структура діаграми показує, які функції здійснюють вплив на інші. Всі блоки нумеруються в порядку домінування.

2.1.4. Стрілки

Стрілки (arrow) або дуги зображують об'єкти, зв'язують блоки та відображають їх взаємодію. Дуги зображаються лініями зі стрілками на кінцях. Імена стрілок можуть приєднуватись до них за допомогою зигзагів (squiggle). Між об'єктами (дугами) та функціями (діяльностями) можливі відношення: вхід (input), контроль (control), вихід (output) та механізм (mechanism). Кожне з названих відношень зображається дугою, зв'язаною з певною стороною блока: ліва сторона призначена для вхідних дуг, верхня - для дуг контролю, права - для вихідних дуг, нижня -для дуг механізмів (див. Рис 1.).

Управління

C

 

 

Вхід Вихід O

I

 

 

M

Механізми

Рис.1 Модель діяльності в стандарті IDEF0

Вхідні дуги відображують об'єкти, використовувані та перетворювані функціями. Вони є необов'язковими у зображенні

діяльності.

Дуги контролю зображують інформацію, що управляє діями функцій та вказує, що, яким чином і коли має виконувати функція, які обмеження накладено на її роботу. Контролі бувають у вигляді правил, інструкцій, стратегій, нормативів або стандартів. Кожна діяльність повинна мати принаймні одну стрілку контролю.

Вихідні дуги зображують об'єкти, в котрі перетворюються входи. Кожна діяльність повинна мати принаймні одну стрілку виходу.

Дуги механізмів відображають фізичні аспекти, використовувані для виконання процесу, але які ні у що не перетворюються. Як дуги механізмів можуть використовуватись люди, організації, склади, прилади, тощо.

Для позначення зовнішніх стрілок, що торкаються меж моделі, використовують, так звані, ICOM коди: I – Input, O – Output, C – Control, M – Mechanism. Можна задати автоматичне вживання ICOM кодів в меню Model/Display. Якщо стрілок певного виду декілька, то їм присвоюються номери.

Отже, модель діяльності в стандарті IDEF0 можна прочитати наступним чином: " Під управлінням C діяльність перетворює входи I у виходи O, застосовуючи механізми M ".

2.1.5. Взаємозв'язки між діяльностями

Під час розроблення функціональних моделей використовують такі зв'язки між блоками: вихід - управління; вихід - вхід; зворотний зв'язок за управлінням; зворотний зв'язок за входом; вихід - механізм.

2.1.6. Основи роботи з пакетом BPWin

2.1.6.1. Довідкова служба BPWin

Способи отримання оперативної допомоги:

1) вибір пункту BPWin Online Help (Оперативна допомога) із
меню Help (Допомога);

2) натиснення клавіші F1 або вибір пункту Topic Index
(Вказівник тем) із меню Help для вибору зі списку ключових слів
потрібного слова для подальшого пошуку тлумачення його значення.

Для отримання контекстної допомоги натиснути комбінацію клавіш SHIFT/F1 для виведення курсора контекстної допомоги у вигляді знака запитання зі стрілкою, підвести його до потрібного об'єкта та клацнути лівою кнопкою миші.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.