Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


На моделювання системи


Мета роботи ‑ навчитись описувати систему з позиції вибраної точки зору, виділяти об'єкт моделювання та визначити мету моделювання.

Завдання. Вибрати об'єкт моделювання. Скласти список запитань, на які повинна дати відповідь модель, сформулювати мету моделювання, визначити та задокументувати межі моделі та точку зору особи, з позиції якої описується система.

1.1. Теоретичні відомості

1.1.1. Основи метології аналізу си стем

Систему можна розглядати як сукупність взаємодіючих компонентів та зв'язків між ними.

Проектування системи є ключовим етапом її розроблення, на якому визначаються підсистеми, компоненти та способи їх об'єднання, задаються обмеження, за яких система повинна функціонувати та визначаються найефективніші поєднання людей, комп'ютерів та

програмного забезпечення.

Результат проектування системи значною мірою залежить від точності її опису (моделювання системи). Складність опису системи пов'язана з тим, що практично неможливо перелічити всі її компоненти з усіма взаємозв'язками. Складність створення простого опису, а відповідно, забезпечення розуміння системи, підвищує вартість проектування і створення системи та знижує її надійність. За таких умов набуло особливої актуальності звдання адекватного опису системи. Використання технічних засобів та нових інформаційних технологій забезпечують його успішне розв'язання.

Методологія структурного аналізу і проектування SADT (Structured Analysis and Design Technique) розроблена спеціально для полегшення опису і розуміння систем різної складності Цього досягають завдяки здатності даної методології легко відображати такі системні характеристики, як управління, зворотний зв'язок та виконавці. її доцільно застосовувати у проектуванні реорганізації підприємств та на ранніх стадіях розроблення автоматизованих систем з метою їх детального аналізу. Використання зазначеної методології дає можливість моделювати функції системи або її об'єкти. SADT-моделі, орієнтовані на функції, називають функціональними моделями, а орієнтовані на об'єкти системи - моделями даних. Автоматизоване розроблення функціональних моделей згідно з методологією SADT здійснюється за допомогою пакета програм BPwin, а моделей даних - за допомогою ERwin.

1.1.2. Функціональне моделювання

Функціональна модель представляє з необхідним ступенем деталізації систему функцій, які в свою чергу відображають свої взаємовідносини через об'єкти системи. Вона являє собою ієрархію взаємопов'язаних діаграм, кожна з яких представляє підсистему або її окрему компоненту. Вершина цієї структури містить загальний опис системи, який деталізується на наступних рівнях декомпозиції. SADT-модель представляється у вигляді графічного зображення та опису системи, яка має єдиний об'єкт, мету, одну точку зору та область визначення (межі).


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.