Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Державна податкова адміністрація україни


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

 

Кафедра соціології та психології

 

 

РЕФЕРАТ

з дисципліни " СОЦІОЛОГІЯ"

на тему:

____________

______________

______________

 

 

Робота виконана

студентом (кою)

(прізвище, ім’я, по батькові,

факультет, курс, група)

 

Науковий керівник

(прізвище, ім’я, по батькові,

вчена ступінь, посада)

 

 

Ірпінь – 2012

 

 

Орієнтовний перелік тем рефератів

1. Особливості формальної соціології Г.Зіммеля.

2. Е.Дюркгейм про соціальні функції та форми суспільного розподілу праці.

3. Поняття спільноти та суспільства в соціології Ф.Тьонніса.

4. Соціологія культури Г.Зіммеля.

5. Проблеми праці та відчуження в соціології К.Маркса.

6. Концепція соціології Ф.Тьонніса.

7. Зіммелівська концепція розуміння.

8. Г.Зіммель про предмет, метод і функції соціології.

9. Поняття форм соціації в соціології Г.Зіммеля.

10. Концепція соціальної диференціації Г.Зіммеля.

11. Поняття культурного конфлікту в соціології культури Г.Зіммеля.

12. Доктрина матеріалістичного розуміння історії К.Маркса.

13. В.Дільтей про специфіку гуманітарного пізнання (“науки про дух”).

14. Вчення К.Маркса про суспільство, його рушійні сили, структуру.

15. Е.Дюркгейм про форми соціальної солідарності.

16. Е.Дюркгейм про правила соціологічного методу.

17. Е.Дюркгейм про норму та паталогію у суспільному житті.

18. Дюркгеймівська концепція релігії.

19. Соціологія моралі Е.Дюркгейма.

20. Поняття “соціальний факт” у соціологічній концепції Е.Дюркгейма.

21. Концепція “соціологізму” Е.Дюркгейма.

22. Соціологія суїциду Е.Дюркгейма.

23. М.Вебер про специфіку соціально-наукового пізнання.

24. Класифікація типів соціальної дії М.Вебера.

25. Поняття “раціональність” в соціологічній концепції М.Вебера.

26. М.Вебер “Протестантська етика і дух капіталізму”. Основні проблеми.

27. М.Вебер про бюрократію.

28. М.Вебер про науку як професію і покликання.

29. Вчення про суспільство ліберальної демократії А.де Токвіля.

30. В.Зомбарт і його вчення про капіталізм.

31. Поняття підприємницького духу в соціально-економічній концепції В.Зомбарта.

32. Г.Зіммель про соціальні функції товарного обігу грошей.

33. Проблеми демократії, свободи, рівності в соціологічній концепції А.де Токвіля.

34. Основні ідеї та проблеми Чиказької школи в соціології.

35. Технологічний детермінізм Ж.Фурастьє.

36. Соціально-екологічна концепція Р.Парка.

37. Теорія індустріального суспільства Р.Арона.

38. Соціологія організацій М.Крозьє.

39. Класична школа “наукового менеджменту”.

40. Акціоналізм А.Турена.

41. Доктрина “людських відносин”.

42. Структуралізм К.Леві-Строса.

43. Ідеї функціоналізму в соціологічній думці.

44. Концепція мотивації А.Маслоу.

45. Концепція соціальної дії Т.Парсонса.

46. Франкфуртська школа філософів і соціологів: основні періоди та напрямки теоретичної діяльності.

47. Ідеї “критичної теорії” М.Хоркхаймера.

48. Особливості “негативної діалектики” Т.Адорно.

49. Уявлення Р.Мертона про соціологію як “теорію середнього радіусу дії”.

50. “Втеча від свободи” Е.Фрома і проблема “самовідчуження” людини.

51. Вчення Р.Мертона про соціальну структуру суспільства.

52. “Одномірна людина” Г.Маркузе.

53. Поняття “аномія та його роль в теоретичній системі Р.Мертона.

54. Проблеми раціональності, культури та мистецтва в “Діалектиці просвітництва” М.Хоркхаймера та Т.Адорно.

55. Конфліктологія Р.Дарендорфа.

56.. Соціальна еволюція М.Драгоманова

57. Проблема влади в соціології М.Драгоманова

58. Ідея федералізму в соціології М.Драгоманова

59. Завдання і методологія “генетичної соціології” М.Грушевського

60. Розвиток поглядів на початок суспільного життя М.Грушевського.

61. Місце права у соціологічній концепції Б.Кістяківського

62. Теоретична соціологія і проблеми національної культури в соціології Б Кістяківського

63. Нація та держава в соціології В.Липинського

64. Гетьман, еліта і хліборобський клас у соціології В.Липинського

65. Територіальна свідомість як державна ідеологія у соціології В.Липинського

 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.