Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Точка зору на модель


У процесі створення моделі особливого значення надають вибору точки зору. Точку зору на модель розглядають як позицію, в яку потрібно стати, щоб побачити діючу систему в цілому. З метою запобігання дрейфу моделі та змішуванню понять вибрана точка зору має бути фіксована і не повинна змінюватись у процесі роботи над моделлю.

Модельована система не існує ізольовано - вона тісно пов'язана з зовнішнім середовищем. Межа, де закінчується система і починається середовище, не завжди очевидна. Для обмеження об'єкта моделювання методологія SADT вимагає встановлення меж системи, тобто чіткого визначення, що входить в систему, а що лежить поза нею. Таким чином, обмеження об'єкта дає можливість сконцентрувати увагу безпосередньо на системі й виключити з розгляду сторонні об'єкти.

Наприклад, під час розроблення моделі функціонування хлібопекарського цеху хлібокомбінату об'єктом моделі є цех, метою може бути визначення стратегії управління начальника зміни з метою організації роботи бригади на виконання змінного завдання, точкою зору - позиція начальника виробництва, а межі - від отримання замовлення до передачі виготовленої продукції до експедиції.

1.1.5. Опис моделі

Опис моделі здійснюється за допомогою редактора Model Definition (визначення моделі) шляхом послідовного виконання таких дій:

1) відкрити редактор через пункт меню Model/Model Properties;

2) Вибрати закладку General;

3) у вікні Project Name (ім'я проекту) ввести назву проекту.
Наприклад: " Проект автоматизації роботи відділу постачання цукрового заводу";

4) у вікні Model Name (ім'я моделі) ввести назву моделі.
Наприклад: " Організувати роботу відділу постачання цукрового заводу";

5) у вікнах Author Name (ім'я автора) та Author Initials
(ініціали автора) ввести прізвище та ініціали автора моделі;

6) у вікні Time Frame (типу моделі) вибрати один із двох:
існуюча (as - is) чи перспективна (to - be). На початковій стадії вибрати
as-is;

7) У Закладці Purpose (ціль) ввести мету моделювання. Наприклад: " Визначити функції та завдання відділу постачання цукрового заводу з метою автоматизації його роботи";

8) У полі Viewpoint (точка зору) ввести точку зору. Наприклад: " Точка зору комерційного директора";

9) У закладці Definition (визначення) ввести визначення моделі.

Наприклад: " Дана модель являє собою дії, які повинні виконати керівники та персонал відділу постачання сировини для безперебійного забезпечення виробництва якісною сировиною". Тут доцільно сформувати питання на які має дати відповідь модель. Складаючи питаня до моделі слід відстежувати межі моделі.

4) Межі моделі можна ввести у полі Scope (межі).

Наприклад: " Виконати змінне завдання, починаючи від отримання замовлення на хлібопекарські вироби та сировину і закінчуючи передачею до експедиції готової продукції";

5) У закладці Source (джерело) ввести джерела даних для моделі.
Наприклад: " Штатно-посадові інструкції, нормативні документи";

6) у вікні Status (статус) вибрати один із запропонованих:
робоча версія (working);

ескіз (draft);

рекомендовано (recommended);

публікація (publication);

своя назва (other).

На початковій стадії моделювання вибрати < working>;

 

1.2. Запитання для самоперевірки

1.Що таке система?

2.У чому полягають переваги системного підходу до вивчення
та вдосконалення систем?

3.Яким чином здійснюють виділення домінуючих факторів?

4.Що таке критерій оцінки ефективності системи?

5.Що таке система припущень?

6.Що таке модель?

7.Що таке моделювання та які види моделювання Вам відомі?

8.Які основні принципи закладені в основу концепції методології
SADT?

9.У чому полягає суть моделювання функцій?

10.Що являє собою багаторівнева ієрархічна структура моделі?

11.Що таке декомпозиція моделі?

12.Скільки точок зору може мати функціональна модель?

13.У чому полягає суть мети моделі?

14.Що є критерієм завершення моделювання?

15.Який зв'язок мають такі системні характеристики: управління,
зворотний зв'язок та виконавці?

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.