Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості англійської пунктуації


 

Розглянемо розділові знаки та критерії їх вживання у англійській мові.

1) В англійській мові речення повинні закінчуватися крапкою (full stop), знаком питання (question mark), або знаком оклику (exclamation mark or shout mark).

Використовують крапку (.) для завершення речення або основної думки.

The accessibility of the computer has increased tremendously over the past several years. (Використання комп’ютерів значно зросло за останні роки)

Знак питання (?) використовують в кінці речення для завершення питальної думки.

What has humanity done about the growing concern of global warming? (Що зробило людство для подолання глобального потепління?)

Знак оклику (!) вказує на особливий наголос на сказане речення.

I can’t believe how difficult the exam was! (Не можу повірити, що контролина була такою важкою!)

2) Правильне вживання двокрапки на крапки з комою в англійській мові.

Крапка з комою (;) має два способи використання:

Крапку з комою використовують, щоб розділити дві незалежні частини речення. Слід звернути увагу на те, якщо дві частини речення є поширеними та складеними, то краще вжити крапку.

People continue to worry about the future; our failure to conserve resources has put the world at risk.(Люди продовжуюють непокоїтись про майбутнє; неспроможність раціонально використовувати запаси ставлять світ у небезпеку.)

Крапку з комою можна використати, щоб розділити поширені частини складного речення.

 

I went to the show with Jake, my close friend; his friend, Jane; and her best friend, Jenna.(Я пішов на виставу с Джейком, моїм добрим другом; його подругою Джейн; та її найкращим другом, Дженною.)

Двокрапка також має два (:) використання.

Двокрапка використовують для виголошення ряду однорідних предметів. Як правило, слово «following» вказує на вживання двокрапки (colon). Данний знак використовують в кінці речення, яке закінчується іменником:

The professor has given me three options: to retake the exam, to accept the extra credit assignment, or to fail the class.(Професор дав нам три варіанта: перездати тест, виконати індивідуальне завдання, або провалити курс.)

Неправильне вживання- The Easter basket contained: Easter eggs, chocolate rabbits, and other candy.(У Пасхальному кошику знаходились: Пасхальні яйця, шоколадні кролики, та інші солодощі.)

3) Важливо розуміти різницю між дефісом (hyphen) та тире (dash).

В минулому дефіс hyphen (-) використовували в якості знаку переносу на друкарських машинах. Але навіть сьогодні дефіс має своє особливе використання:

Дефіс використовують при додаванні префіксів до слів. У такому випадку довгі слова легше читаються. Наприклад: у слові re-examine, дефіс розділяє букви, які повторюються (reexamine). Слід зрозуміти, що не завжди слід використовувати дефіс після префікса – restate, pretest, and undo. У випадку непорозуміння, слід звернутися до орфографічного словника.

Дефіс слід використовувати для утворення складних словосполучень з простих слів.

The up-to-date newspaper reporters were quick to jump on the latest scandal. (Поінформовані репортери не барились перед тим, як вступити в суперечку.)

Використовують дефіс при написанні чисел словами (цифри менше сотні розділяються дефісом).

There are fifty-two playing cards in a deck. (Всього двадцять дві людини грали в карти на палубі.)

Тире [dash (-- або—)] слід вирористовувати для швидкого переривання викладу думки, швидкої зміни настрою або ситуації або при додаванні швидкого коментарія до висловленої думки (данне правило можна порівняти з вживанням прикладки в українській мові).

An introductory clause is a brief phrase that comes—yes, you guessed it—at the beginning of a sentence.(Вступний пункт це коротка фраза, яка вживається – Ви, напевно, уже здогадались – на початку речення.)

This is the end of our sentence—or so we thought. (Я це кінець речення – або Ви так и здогадались.)

4) Використання лапок та апострофа.

Лапки [double quotation (")] використовують для цитування фрази або промови людини або уривку із літератури.

“I can’t wait to see him perform! “ John exclaimed. (“Я не можу дочекатися його виступу! ” Вигукнув Джон.)

According to the article, the value of the dollar in developing nations is “strongly influenced by its aesthetic value, rather than its face value.” (Згідно з статтею, ціна доллара залежить “більше від естетичної цінності, ніж від кількості готівки” у розвитку націй.)

На відміну від лапок, у апострофа [single quotation mark or apostrophe (')] є кілька правил використання.

Апостроф використовують разом з літерою «s» для вираження володіння. Важливо не сплутати скорочення “It’s me. або It is me.” (Це я.) та “Its always sunny in philadelphia.”(У Філадельфії завжди сонячно.)

These children‘s test scores are the highest in the nation. (Результати робіт дітей – найвищі у країні.)

Апострофи використовують для скорочених форм слів.

Cannot à can’t

you are à you’re

they have à they’ve.

Використовують апостроф для цитування більш ніж одної фрази.

Ali said, “Anna told me, ‘I wasn’t sure if you wanted to come! ‘“(Алі сказав, «Анна сказала ‘Я не був впевнений, чи ти захочеш прийти! ’»)

5) Кома [comma (,)] використовується для позначення зупинки або паузи на письмі. Визначають кілька основних способів використання коми у письмі:

Використовують кому для відділення прикладок та уточнень:

Bill Gates, CEO of Microsoft, is the developer of the operating system known as Windows.(Білл Гейтс, головний виконавчий директор компанії Microsoft, є розробником операційної системи знаної як Windows.)

Кому також використовують для відокремлення однорідних частин мови.

The fruit basket contained apples, bananas, and oranges.(У фруктовій корзині були яблука, банани та апельсини.)

Комою відділяються назва міста та штату при написанні адреси. Також слід відокремлювати назву міста на штату від решти речення.

I am originally from Freehold, NJ.(Я з Фріхолда, Нью Дженсі)

Los Angeles, CA, is one of the largest cities in the United States.(Лос Анджеолес, Каліфорнія, одне із найбільших міст США.)

Слід також відокремлювати вступні фрази кожного речення.

After the show, John and I went out to dinner.(Після снігопаду, Джон і я пішли вечеряти.)

Кома розлділяє складні підрядні речення, які з’єднуються сполучниками – such as and, as, but, for, nor, so, or yet. Кому ставлять переж сполучником.

Ryan went to the beach yesterday, but he forgot his sunscreen.(Раян пішов на пляж учора, але забув свій лосьйон.)

Water bills usually rise during the summer, as people are thirstier during hot and humid days.(Витрати на воду зростають влітку, так як люди страждають від спеки у літню пору.)

Звертання також відділять комою у англійській мові.

Amber, could you come here for a moment? (Амбер, ти не можеш підійти на секунду?)

У англійській пунктуації комою відділять пряму мову. Але вислін у непрямій мові не потрубує коми.

While I was at his house, John asked, “Do you want anything to eat? ”(Коли я був у автомобілі, Джон спитав, “Ти хочеш щось поїсти? ”)

According to the client, the lawyer was “lazy and incompetent.”(Судячи зі слів клієнта, адвокат був “лінивим та некомпетентним”)

6) Вивчаючи пунктуацію англійської мови слід розуміти різницю між круглими (parentheses), квадратними (brackets) та фігурними дужками(braces).

Круглі дужки (()) використовують щоб роз’яснити значення використаного слова або фрази, додати запізніле пояснення або додати власний коментарій.

Steve Case (AOL’s former CEO) resigned from the Time-Warner board of directors in 2005.(Стів Кейс (бувший виконавчий директор AOL) подав у відставку у 2005.)

You will need a flashlight for the camping trip (don’t forget the batteries!).(Тобі знадобиться ліхтарик для нашої подорожі (не забудь про батарейки).)

Квадратні дужки ([ ]) використовують, щоб підкреслити важливість слів або думки автора у реченні.

“[The blast] was absolutely devastating, ” said Susan Smith, a local bystander at the scene of the incident.(Поштовх виявився руйнуючим…)

Фігурні дужки ({ }) найчастіше вживають для позначення групи номерів в математиці. Але як виняток фігурні дужки можна використовувати для переліку рівнозначних варіантів слів.

{ 1, 2, 5, 10, 20 }

Choose your favorite utensil { fork, knife, spoon } and bring it to me.(Обери своє улюблене кухонне приладдя {вилку, ніж, ложку} та принеси мені.)

 

 

До самостійної роботи № 29

 

Explain the use of parentheses in the following sentences.

 

Rose de Silva (37), the novelist and critic, was killed in a climbing accident in the Scottish Highlands yesterday.

W.H.Auden (1907-73) and Louis Mac Neice (1907-63) are joint authors of Letters from Iceland.

We have agreed to set off from the Mac Gregor Arms inn at seven tomorrow morning. [These are the last words Rose de Silva wrote before her death].

Put punctuation in sentences. Translate sentences.

 

The Australian athlete won the marathon one minute after he collapsed.

Normally spoken English is less formal than written English.

The Sri Lanka bowler who took six wickets was named the man of the match.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.