Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список скорочень
Факультет економічний

Кафедра «Фінанси і банківська справа»

 

Омельченко Л.С.

Лактіонова О.Ю.

 

ФІНАНСИ У СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

НАВЧАЛЬНО – НАОЧНИЙ ПОСІБНИК

 

 

Маріуполь, 2012


УДК 336(075.8)

ББК 65.26 я73

С79

Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України

 

Рецензенти:

Міщенко В.А. — доктор економічних наук, професор, Професор кафедри фінансів Харьківського Державного Технічного Універсітету

Поклонский Ф.Ю. — доктор економічних наук, професор, Професор кафедри фінансів Донецького Державного університету управління

Косова Т.Д. — доктор економічних наук, професор. Професор кафедри банківскої і биржовоі справи Донецького державного університету управління

Л.С. Омельченко, О.Е. Лактионова

С79 Фінанси у схемах і таблицях

Навчально –наочний посіб. —Маріуполь, ПГТУ, 2012. — 141 с

ISBN

Навчально – наочний посібник написаний відповідно до програми курсу "Фінанси" і охоплює теми, передбачені галузевим стандартом вищої освіти "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра" напряму 0501 "Єкономіка і підприємництво". Навчально –наочний посібник є додатком для практичної роботи з курсу»Фінанси», його мета – полегшити оволодіння термінологією, логікою, а також основними інструментами фінансової науки. У посібнику висвітлюються суть, функції фінансів, їх взаємозв'язок з іншими елементами економічної системи; теоретичні засади побудови фінансової системи; зміст фінансової політики держави та роль фінансового механізму в її реалізації. Значну увагу приділено теорії державних фінансів, зокрема бюджету, оподаткуванню, державним цільовим фондам, міжнародним фінансам.

Розкриваються зміст, призначення та особливості функціонування міжнародних фінансів, податкової системи держави. Кожну тему доповнено списком літератури, питаннями для самостійної підготовки як у реферативній формі, так і у вигляді тестів, кросвордов, що дає можливість використовувати пропонований посібник для навчання за кредитно-модульною системою.

Рекомендована для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів факультетів перепідготовки і підвищення кваліфікації, аспірантів та працівників у галузі фінансів і банківської справи.

 

УДК 336(075.8)

ББК65.26я73

ISBN © Омельченко Л.С., Лактіонова О.Е.© Видавництво "ПГТУ", 2012

 

ЗМІСТ

  Список скорочень
  Передмова
Тема 1 Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів
  Завдання для самоконтролю
  Тести для перевірки знань студентів
  Кросворд
  Рекомендованна література
Тема 2 Фінансова система та ії організаційна структура
  Завдання для самоконтролю
  Тести для перевірки знань студентів
  Кросворд
  Рекомендованна література
Тема 3 Фінансове право і фінансова политика
  Завдання для самоконтролю
  Тести для перевірки знань студентів
  Рекомендованна література
Тема 4 Фінансовий механізм
  Завдання для самоконтролю
  Тести для перевірки знань студентів
  Рекомендованна література
Тема 5 Бюджет. Бюджетна систем
  Завдання для самоконтролю
  Тести для перевірки знань студентів
  Кросворд
  Рекомендованна література
Тема 6 Податки. Податкова система
  Завдання для самоконтролю
  Тести для перевірки знань студентів
  Кросворд
  Рекомендованна література

 Тема 7 Фінанси суб'єктів господарювання
  Завдання для самоконтролю
  Тести для перевірки знань студентів
  Рекомендованна література
Тема 8 Міжнародні фінанси
  Завдання для самоконтролю
  Тестові завдання
  Рекомендованна література
  Алфавітний показчик терминів
  Програмний матеріал вивчення курсу за темами
  Теми рефератів та контрольних робіт
  Завдання для самостійної роботи студентів
  Езаменаційні питання по дисципліні «Фінанси»
  Перелік законодавчої бази

 
Список скорочень


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.031 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал