Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПЕРЕДМОВА. Навчально –наочний посібник написаний відповідно до програми курсу "Фінанси" і охоплює всі теми
Навчально –наочний посібник написаний відповідно до програми курсу "Фінанси" і охоплює всі теми, передбачені галузевим стандартом вищої освіти "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, галузь знань 0305 "Єкономіка і підприємництво". Навчально –наочний посібник є ддатком для самостійної практичної роботи студентів з курсу «Фінанси». Мета посібника – полегшити оволодіння термінологією, логікою, а також основними інструментами фінансової науки.

Теоретичний курс «Фінанси» — одна із базових дисциплін загальноєкономічної підготовки бакалавра. В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (оподаткування, ціноутворення, оплата праці, розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов'язані з фінансами.

Мета кypcy — вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості ВВП і національного доходу на макро- і мікрорівнях і формування знань з теорії фінансів.

Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької діяльності , населення і розкрити шляхи використання закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичного обгрунтування практики функціонування фінансового механізму при формуванні та використанні централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.

Мета: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики й розвитку фінансової системи.

Завдання: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їхнього еволюційного розвитку; теоретичних засад державних, корпоративних і міжнародних фінансів; принципів функціонування Фінансової системи України.

Предмет: економічні відносини з формування, споживання й використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.

 

 


А.Варіант на 5 кредитів:1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.

2. Генезис і еволюція фінансів.

3. Фінансова система, фінансове право і політика.

4. Податки. Податкова система.

5. Бюджет. Бюджетна система.

6. Страхування. Страховий ринок.

7. Фінансовий ринок.

8. Фінанси суб'єктів господарювання.

9. Міжнародні фінанси.

10. Фінансовий менеджмент.

Б. Варіант на 10 кредитів:

1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів.

2. Генезис і еволюція фінансів.

3. Становлення і розвиток фінансової науки.

4. Фінансове право і фінансова політика.

5. Податки. Податкова система.

6. Бюджет. Бюджетна система.

7. Бюджетний дефіцит.

8. Державний кредит.

9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.

10. Соціальні позабюджетні фонди.

11. Фінанси суб'єктів господарювання.

12. Фінанси домашніх господарств.

13. Страхування. Страховий ринок.

14. Фінансовий ринок.

15. Фінансовий менеджмент.

16. Міжнародні фінанси.

17. Фінансова безпека держави.

18. Фінанси держав із розвиненою ринковою економікою.

19. Фінанси Європейського Союзу..

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал