Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Адіабатний процес. Політропний процес
Адіабатний – це такий процес, який відбувається без обміну теплотою між термодинамічною системою i оточуючим середовищем.

 

або .

Цей вираз називається рівнянням Пуассона.

.

Отже,

і .

Побудуємо графіки рівнянь:

1). (адіабата),

(ізотерма)

при адіабатному процесі . Вона вимірюється числово площею, заштрихованою на рисунку. Якщо газ адіабатно розширюється від об’єму до , то його температура зменшується від до і робота розширення ідеального газу

.

В природі відбуваються реальні процеси, які є проміжними між адіабатними і ізотермічними. Такі процеси називаються політропними.

Політропним називається процес, при якому теплоємність тіла залишається сталою, тобто

,

де С=const.

Знайдемо рівняння політропи для ідеального газу. Запишемо рівняння першого закону термодинаміки:

.

Виключимо з цього рівняння Т. Для цього продиференціюємо вираз :

.

Звідси

.

Підставимо dT у вираз для першого закону термодинаміки. Враховуючи, що, , отримуємо

,

,

,

де - показник політропи.

Проінтегрувавши отриманий вираз, отримаємо:

і .

Це рівняння і є шуканим рівнянням політропи ідеального газу.

При С=0, із рівняння отримуємо рівняння адіабати;

при С=∞, n=1 – рівняння ізотерми;

при , n=0 – рівняння ізобари;

при , – рівняння ізохори.

Отже, всі ізопроцеси в газах є частинними випадками політропного процесу.

 

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал