Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Одержання йодоформу з етилового спирту


У пробірку наливають 1 мл води, 0, 5 мл етилового спирту і 3-4 мл водного розчину йоду в йодиді калію. В отриману суміш краплями додають 10%-й розчин гідроксиду натрію до зникнення бурого кольору. Через якийсь час спостерігають появу осаду і запаху.

Записують рівняння реакції.

 

5.1.3. Порівняння рухливості галогенів у галоген похідних

У чотири сухі пробірки наливають по 0, 5 мл кожного з галоген похідних і додають по 1 - 2 мл 15%-го розчину йодиду натрію в ацетоні. Збовтують вміст 2 - 3 хв. при кімнатній температурі і відмічають зміни, що відбуваються. Потім реакційну суміш нагрівають на водяній бані 2 - 3 хв. і записують результати спостереження в табл. 1. Необхідно провести порівняння швидкостей реакцій, що відбуваються, за інтенсивністю тих змін, які спостерігаються, (утворення осаду).

 

5.1.4. Взаємодія галоген похідних з 10%-ним розчином

їдкого натру

У чотири пробірки поміщають по 0.5 мл відповідного галоген похідного (табл.1) і додають 2 - 3 мл 10%-го розчину гідроксиду натрію, інтенсивно збовтують протягом 2 - 3 хв. при кімнатній температурі. Потім дають відстоятися і відокремлюють по 0, 5 мл водно-лужного шару в іншу пробірку. До відібраної проби додають азотну кислоту до яскраво вираженої кислої реакції (проба на лакмус) і кілька крапель розчину нітрату срібла. Відзначають зміни інтенсивності кольору проб. Суміші галоген похідних, що залишилися в перших чотирьох пробірках, і лугу нагрівають протягом 2 - 3 хв. на водяній бані при частому струшуванні. Дають відстоятися, відокремлюють з кожної до 0, 5 мл водно-лужного шару в чисті пробірки, підкисляють і додають декілька крапель розчину нітрату срібла. Порівнюють результати, отримані при кімнатній температурі і при нагріванні і записують у табл. 8.1. Досліди із взаємодії галоген похідних з 10%-м розчином лугу завершуються розміщенням досліджених галоген похідних у ряд згідно їх хімічної активності. Аналогічний ряд складається і для дослідів з 15%-м розчином йодиду натрію в ацетоні. Для цих реакцій необхідно написати рівняння і схему механізму реакції.

 

Таблиця 5.1

Галогенпохідні Реагент
15%-й розчин NaІ/ацетон 10% розчин NaOH/вода
Т0 кімн. Нагрівання Т0 кімн. Нагрівання
Бромбензол Етилбромід Трет-бутилхлорид Трет-бутилбромід        

5.2. Властивості спиртів

Контрольні питання

 

1. Отримайте за допомогою реакції Гріньяра пропиловий, ізобутиловий, трет-бутиловий спирти.

2. Напишіть приклади реакцій етерифікації і гідролізу.

3. Охарактеризуйте хімічні властивості алілового і пропар-гілового спиртів.

4. Наведіть механізм дегідратації спиртів.

5. Які особливості властивостей багатоатомних спиртів?

6. Наведіть механізм пінакон-пінаколінового перегрупування.

 

5.2.1. Виявлення води в спирті

У пробірку поміщають 2 - 3 мл спирту і додають кілька кристалів безводного сульфату міді. Відзначають зміни і пишуть рівняння процесу, що відбувається.

 

5.2.2. Кислотно-основні властивості спиртів

 

У три пробірки поміщають по 3 краплі води і додають по 2 краплі етилового, ізопропилового й ізоамілового спиртів. Як забарвлюють спирти фенолфталеїн і лакмус? Запишіть результати спостережень і висновки про кислотно-основні властивості спиртів.

 

5.2.3. Взаємодія спиртів з металічним натрієм

 

У пробірку поміщають 2 - 3 мл етилового спирту, додають шматочок очищеного металічного натрію і закривають пробкою з газовідвідною трубкою. Підпалюють газ, що виділяється, (Рівняння реакції). Після повного розчинення натрію до розчину додають воду й одну краплю розчину фенолфталеїну. Записують спостереження, рівняння реакції і висновки про кислотно-основні властивості спиртів.

 

5.2.4. Дегідратація спирту

 

У пробірку поміщають 0, 5 мл ізопропилового спирту, 1 мл концентрованої сірчаної кислоти і піску на кінчику шпателя. Закривають пробірку пробкою з газовідвідною трубкою й обережно нагрівають суміш на полум'ї пальника. Кінець газовідвідної трубки опускають у пробірку з 10 краплями бромної води. Пропускають газоподібну речовину, що виділяється, через бромну воду доти, поки не зміниться колір розчину. Рівняння реакцій записують у зошит.

 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.