Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота 3. 1. Що таке sр3 гібридизація?


НАСИЧЕНІ І НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ

 

Контрольні питання

1. Що таке sр3 гібридизація?

2. Наведіть приклади ізомерії в ряду алкані в.

3. Способи одержання алканів.

4. Які реакції характерні для насичених вуглеводнів?

5. Hаведіть рівняння реакцій хлорування, нітрування, сульфохлорування алкані в на прикладі 2-метилбутану.

6. Як і чому відрізняється здатність до реакцій заміщення первинних, вторинних і третинних атомів водню в алканах?

7. Які алкани утворять адукт із сечовиною і чому?

8. Одержання метану в лабораторії шляхом реакції СН3СООNа з натронним вапном.

9. Напишіть структурну формулу 2, 2, 5, 5- тетраметил-З-етилнонану. Зазначте всі первинні, вторинні, третинні і четвертинні атоми вуглецю.

10. Які основні принципи побудови назв насичених вуглеводнів за міжнародною номенклатурою?

11. Напишіть структурні формули ізомерних вуглеводнів складу С8Н18 з шістьма вуглецевими атомами в головному ланцюзі. Назвіть їх за міжнародною номенклатурою.

12. Напишіть схему одержання гексану за реакцією Вюрца.

13. Що таке sр2 гібридизація?

14. Які види ізомерії характерні для етиленових вуглеводнів?

15. Що таке якісні реакції? Наведіть приклади якісних реакцій, що характеризують подвійний зв'язок.

16. Які методи одержання етиленових вуглеводнів вам відомі? Опишіть, як проводити дослід з одержання етилену.

17. Опишіть основні хімічні властивості етиленових вуглеводнів.

18. За яким правилом перебігають реакції приєднання до несиметричних етиленових вуглеводнів? Наведіть приклади.

19. Відмінні особливості ацетиленових вуглеводнів.

20. Які методи синтезу ацетиленових вуглеводнів вам відомі? Опишіть, як проводити дослід з одержання ацетилену.

21. За якими якісними реакціями можна відрізнити метилацетилен від метилетилену? Приведіть рівняння реакцій.

 

Обладнання та матеріали: Штатив з пробірками; газовідвідні трубки; пробіркотримачі.

Реактиви: суміш ацетату натрію з натронним вапном; 0, 1н розчин перманганату калію; бромна вода; концентрована сірчана кислота; 10 % спиртовий розчин їдкого натрію.

3.1. Одержання метану з ацетату натрію

 

В чисту суху пробірку (1) насипають одну четверту її об'єму суміш, яка складається з однієї частими безводного оцтовокислого натрію та двох частин натронного вапна (суміш NaOH та Ca(OH)2 (2).

В реакцію з ацетатом натрію вводять натронне вапно тому, що NaOH при сплавленні роз’їдає скло. Крім того, натронне вапно зручніше: воно не плавиться в умовах досліду; завдяки його пористості метан вільно виділяється з суміші.

Пробірку (1) закривають корком з газовідвідною трубкою (3), закріплюють горизонтально в штативі і нагрівають в полум'ї пальника (рис. 3.1). Не припиняючи нагрівання суміші, запалюють газ, що виділяєгься, та спостерігають забарвлення полум'я.

Рівняння проведених реакцій:

 

CH3COONa + NaOH ® CH4 ­ + Na2CO3

CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O

 

3.2. Властивості метану

Одержаний в попередньому досліді газ метан пропускають в пробірку (4) з 2-3 мл розчину перманганату калію (5). Чи реагує метан з окисниками? Зробити висновок.

Метан пропускають в пробірку з бромною водою. Чи взаємодіє метан з бромною водою? Зробіть висновок. Метан не знебарвлює розчини марганцевокислого калію та бромної води.

 

3.3. Етилен та його властивості

У пробірку з газовідвідною трубкою вміщують 5 - 6 мл заздалегідь приготовленої суміші, що містить одну частину етилового спирту і три частини концентрованої сірчаної кислоти, і опускають маленький шматочок пемзи для рівномірного кипіння розчину. Пробірку закривають газовідвідною трубкою, суміш обережно нагрівають. Напишіть рівняння реакції утворення етилену. Реакційну суміш продовжують обережно нагрівати, і виділений етилен пропускають у пробірку з бромною водою. Напишіть рівняння реакції і спостереження. Етилен пропускають також через 0, 5%-й розчин перманганату калію. Спостерігають за зміною забарвлення. Записують рівняння реакції і спостереження.

 

3.4. Ацетилен і його властивості

 

Ацетилен одержують у приладі, що складається з колби Вюрца і краплинної лійки. У колбу Вюрца вміщують карбід кальцію і закривають пробкою з краплинною лійкою, наповненою водою. Відвідну трубку колби Вюрца з'єднують з вигнутою газовідвідною трубкою, потім із краплинної лійки по краплях доливають воду.

Ацетилен, що виділяється, пропускають у пробірку з бромною водою і у пробірку з 0, 5%-м розчином КMnО4. Запишіть рівняння реакцій і спостереження.

 

3.5. Утворення ацетиленіду міді

У пробірку наливають 3 - 5 мл аміачного розчину хлориду міді, приготовленого з хлориду міді (І) і аміаку. Через розчин пропускають ацетилен. Запишіть рівняння реакції утворення аміачного розчину хлориду міді (І), утворення ацетиленіду міді і спостереження.

Примітка: У сухому виді ацетиленіди срібла та міді вибухають!


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.