Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Урок виробничого навчання
Вступ

Успіх навчально-виховного процесу, ефективність кожного уроку як його структурної складової багато в чому залежить від майстра виробничого навчання.

Його кваліфікації та педагогічної готовності до роботи з учнями. Саме під його керівництвом учні набувають професійні знання, уміння і навички, беруть участь у створенні, вчаться творчому підходу до трудової діяльності, готують себе до самостійної праці. Тому на сучасному етапі зросте роль майстрів, працюють у професійних училищах.

У даній роботі розглядається одна з найважливіших педагогічних проблем - оптимізація уроку виробничого навчання у навчальних майстернях. Саме у навчальних майстернях закладаються основи майстерності, тут проявляється інтерес і любов до професії, учні привчаються до дисципліни праці, у них виховується потреба у якісному виконанні дорученої роботи. Отже організація процесу виховання та навчання в навчальних майстернях, методично грамотна підготовка і проведення уроків виробничого навчання - найважливіша передумова подальшого вивчення ефективності і якості всього навчального процесу.

 


Загальна частина

Урок виробничого навчання

Науково обгрунтована організація навчання в навчальних майстернях забезпечує міцне засвоєння матеріалу. Уміння творчо застосовувати його на практиці, сприяє вихованню свідому дисципліну і любові до своєї професій.

На заняттях у навчальних майстернях вивчення операційних тим чергується з виконання комплексних робіт. У початковій стадії освоюється окремі рухи і прийоми а потім дії і операції в цілому. Поступове освоєння учнями окремих операцій відповідно дидактичним принципам навчання від простого до складного, забезпечує якість і ефективність загальнотрудових і професійної підготовки. На вивчення кожної операційної теми у навчальній програмі відводиться час, необхідний для освоєння даної операції, а також для: формування початкових знань і навичок і вмінь її виконання. При цьому процес формувань як показує практика, вимагає позитивних вправ. Монотонні вправи знижують інтерес учням і викликають швидку стомлюваність. Підбір різноманітних вправ створення комплексу вправ, а також планування і виконання вправ - з перервами і в певному порядку сприяє зниженню стомлюваності і активізує інтерес учнів.

Після засвоєння основних прийомів учні переходять до виконання комплексних робіт з досліджуваної професії. Під час їх виконання закріплюється і вдосконалюється засвоєні знання, професійні уміння та навички. Учні поступово оволодівають кількісними та якісними показниками праці.

Майстер виробничого навчання повинен враховувати, що оволодіння всіма операціями окремо при навчанні в навчальних майстернях ще не гарантує якісного виготовлення того чи іншого виробу. Виконуючи завдання на різних стадіях навчання, учні закріплюють раніше освоєні прийоми і способи виконання операцій, удосконалюють точні швидкісні навики. При цьому вони освоюють виконання невідомих різновидів вивчених операцій, їх поєднання, а також вивчають технологічний процес у цілому і його складові частини. Одночасно з виконанням робіт учні навчаються планування технологічного процесу, знайомляться з інструкцією і принципами дії типових об'єктів праці.Навчання в учбових майстернях припускає послідовність сприйняття учнями навчального матеріалу, переробку, узагальнення і автозапам’ятовування; формування загальнотрудових і професійних умінь і навичок у практичній діяльності та оцінку результатів праці.

Основною формою організації занять у навчальних майстернях є урок.

Урок- це частина навчального процесу, обмежена певним відрізком часу, з чітко вираженою метою, що проводиться групою учням. Для нього характерні: нерозривність завдань, визначеність вирішуються на уроці навчально-виховних завдань; оптимальне поєднання колективної та індивідуальної роботи учнів; доцільне побудова заняття, що забезпечують свідомість навчання і високу активність учнів, організаційна чіткість. Розглядаючи урок виробничого навчання, слід зазначити, що він відрізняється від уроку теоретичного навчання за основними науками, загальнотехнічних і спеціальних предметів. Мета уроку виробничого навчання полягає в тому, що учні на основі отриманих технологічних знань освоїли рухи, прийоми і способи виконання дій і операцій, необхідні для подальшого формування у них навичок і вмінь виконання виробничих робіт з певної професії. Учням недостатньо просто запам'ятати і вивчити навчальний матеріал, вони повинні його зрозуміти, переробити і відтворити при виконанні завдання. Отже, основна мета - не запам'ятовування інформації, а уміння переробити і застосовувати її на практиці.Специфіка проведення уроків виробничого навчання відображена в наступних факторах:

· тимчасове (заняття триває 6 годин);

· змістовному (навчання проводиться, як правило, у процесі продуктивної праці учнів, у процесі створеннями матеріальних цінностей);

· у методичному, частину часу на занятті учні працюють самостійно, діяльність кожного з них на занятті специфічна. Майстер здійснює лише загальне керівництво діяльність учнів

· організаційному (необхідні умови, що забезпечують роботу кожного учня в доступному йому темпі, що стимулюють здібності одних і створюють перспективу іншим. Формування міцних і глибоких професійних знань і умінь можливе лише за умови систематичної індивідуальній роботі, як з сильними, так і зі слабкими учнями.

Уроки виробничого навчання в залежності від основної дидактичної мети і змісту досліджуваного навчального матеріалу поділяються на такі типи:

· Уроки з освоєння трудових прийомів і операцій, мета яких дати учневі технологічні знання, сформувати початкові вміння досліджуваних прийомів і операцій;

· Уроки з освоєння поєднань операцій і технологічних процесів на уроки продуктивної праці, мета яких - ознайомить учнів з організацією праці та плануванням технологічного процесу. При цьому вдосконалюється і закріплюється вміння застосовувати різні поєднання прийомів і операцій при виконанні виробничих робіт, а також освоєння навичок контрольно - перевірочні уроки, їх мета - визначати ступінь підготовки учнів за певний період навчання. Виявити ступінь усвідомленості, міцності і глибини сформованих умінь і навичок. Усунути виявлені проблеми.

Педагогічна цілеспрямованість уроків передбачає перспективну послідовність виховання і готовність до праці. Готуючись до конкретного уроку майстер виробничого навчання визначає дидактичні і виховні завдання, що випливають з поставленої мети, рівня підготовки учнів та особливостей навчальної групи, конкретних умов трудової діяльност Враховується також і перспектива навчання. Від окремо взятого уроку неможливо вирішити весь комплекс педагогічних завдань навчання. Але важливо , щоб на кожному уроці вирішувалася певна частина цього комплексу.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал