Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Яка форма безготівкових розрахунків є домінуючою в бюджетних установах?
платіжними вимогами

платіжними вимогами-дорученнями

+ платіжними дорученнями

розрахунковими чеками

 

40. Оприбутковано готові вироби, передані з навчальних майстерень на склад:

+ Дт 241 Кт 821

Дт 821 Кт 203

Дт 251 Кт 822

Дт 821 Кт 201

 

41. До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети:

вартістю до 500 грн за одиницю

+ з терміном служби менше одного року

з терміном служби більше одного року

вартістю більше 500 грн

 

42. На малоцінні та швидкозношувані предмети у бюджетних установах нараховується знос:

один раз у рік

раз у квартал

у розмірі 50% вартості МШП у першому місяці передачі в експлуатацію та 50% при списанні

+ не нараховується

 

43. У поточному обліку матеріали у бюджетній установі обліковуються:

+ за фактичною собівартістю

за договірними цінами з ПДВ

за договірними цінами без ПДВ

за середніми цінами

 

44. До власного капіталу бюджетних установ входять:

доходи загального фонду

+ фонд у необоротних активах та фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

зобов’язання

доходи спеціального фонду

 

45. Нестачу готівки в національній валюті в касі бюджетної установи віднесено на касира:

Дт 301 Кт 363

+ Дт 363 Кт 301

Дт 364 Кт 363

Дт 301 Кт 362

 

46. Рахунок 68 “Внутрішні розрахунки” належить до:

активних

пасивних

+ активно-пасивних

позабалансових

 

47. Нараховано заробітну плату виконавцям науково-дослідних робіт у бюджетній установі:

+ Дт 823 Кт 661

Дт 661 Кт 826

Дт 826 Кт 661

Дт 823 Кт 635

 

48. Оприбутковано надлишки палива, виявлені при інвентаризації у бюджетній установі:

+ Дт 235 Кт 711

Дт 441 Кт 235

Дт 225 Кт 441

Дт 811 Кт 235

 

49. Оприбутковано основні засоби у бюджетній установі, за які здійснено попередню оплату:

Дт 10 Кт 675

+ Дт 10 Кт 364

Дт 675 Кт 10

Дт 12 Кт 364

 

50. Оприбутковано основні засоби у бюджетній установі за умови проведення наступної оплати:

Дт 12 Кт 364

Дт 11 Кт 364

+ Дт 10 Кт 675

Дт 675 Кт 10

 

51. Нарахування суми зносу в останній робочий день грудня у бюджетній організації:

Дт 13 Кт 401

Дт 401 Кт 12

Дт 401 Кт 11

+ Дт 401 Кт 13

 

52. Оприбутковано малоцінні та швидкозношувані предмети у бюджетній установі, отримані від постачальників за умови проведення наступної оплати:

Дт 221 Кт 411

+ Дт 221 Кт 675

Дт 411 Кт 221

Дт 221 Кт 221

 

53. Результат виконання кошторису за загальним фондом бюджетної установи визначають:

щомісячно

+ у кінці року

після коригування кошторису

щоквартально 

54. Перераховано бюджетною установою Єдиний соціальний внесок:

Дт 321 Кт 651

+ Дт 651 Кт 321

Дт 641 Кт 321

Дт 642 Кт 321

 

55. Нараховано плату за утримання дітей в дошкільному закладі бюджетної установи:

Дт 674 Кт 323

Дт 323 Кт 674

+ Дт 674 Кт 714

Дт 364 Кт 714

 

56. Визначити, які видатки бюджетної установи відносяться до касових:

нараховану заробітну плату

нараховану стипендію

списано використані медикаменти

+ перераховано з реєстраційного рахунку кошти постачальнику за медикаменти

 

57. Визначити, які видатки бюджетної установи відносяться до фактичних:

+ списані продукти харчування

отримані з реєстраційного рахунку кошти в касу для виплати стипендії

перераховані з реєстраційного рахунку кошти постачальникам

отриману готівку для видачі під звіт

 


58. Видано з каси працівнику бюджетної установи під звіт на відрядження:

Дт 361 Кт 301

Дт 321 Кт 301

+ Дт 362 Кт 301

Дт 301 Кт 362

 

59. Рахунок 70 “Доходи загального фонду” належить до:

активних

+ пасивних

активно-пасивних

позабалансових

 

60. Виплачено зарплату працівникам бюджетної установи з каси:

Дт 301 Кт 661

Дт 301 Кт 662

+ Дт 661 Кт 301

Дт 662 Кт 301

 

61. Оприбутковано бюджетною установою матеріали, які надійшли від заготівлі і переробки:

+ Дт 236 Кт 825

Дт 852 Кт 236

Дт 221 Кт 825

Дт 106 Кт 825

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал