Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який основний законодавчий акт регулює складання, розгляд і затвердження бюджетів?
Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

+ Бюджетний кодекс України

Господарський кодекс України

Податковий кодекс України

 

63. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи – це:

документ, в якому визначають фонд оплати праці

порядок визначення асигнування та розподіл їх помісячно

+ основний плановий фінансовий документ для визначення обсягів і цільових напрямків витрачання фінансування

є джерелом різнобічної економічної інформації

 

64. На який період складається кошторис доходів і видатків бюджетної установи:

місяць

квартал

+ рік

півріччя

 

В якому документі бюджетної установи відображено помісячний розподіл надходжень асигнувань?

лімітна довідка

кошторис доходів і видатків

штатний розпис

+ план асигнувань

66. Видатки бюджетної установи – це:

+ витрати на утримання установи для виконання власних функцій

витрати, які може здійснювати установа в наступних роках

доходи і видатки,передбачені кошторисом бюджетної установи

покриття дефіциту бюджету

 

67. До нижчих розпорядників бюджетних коштів належать:

розпорядники першого рівня

керівники відділів обласних, районних

голови сільських та селищних рад

+ розпорядники другого та третього рівнів

 

68. Для обліку руху грошових коштів бюджетної установи використовують такі рахунки:

34, 35, 36

+ 30, 31, 32

80, 81, 82

69, 70, 71

 

69. Підставою для відображення записів в облікових регістрах бюджетної установи є:

супровідні документи

+ належним чином оформлені первинні документи

вказівки головного бухгалтера

накази керівника

 

70. За достовірність даних у первинних документах бюджетної установи несуть відповідальність:

головний бухгалтер

керівник установи

+ особи, які оформляють і підписують документ

матеріально відповідальна особа

 

71. Відповідальність за організацію інвентаризації в бюджетній установі несе:

+ керівник

матеріально відповідальна особа

вища організація

бухгалтер

72. Спеціальні кошти бюджетної установи – це:

кошти, які бюджетні установи отримують від юридичних і фізичних осіб для виконання певних доручень

кошти, виділені з бюджету іншого рівня

інші кошти спеціального фонду, крім інших власних надходжень

+ доходи, отримані від надання платних послуг,виконання робіт

 

73. Ааналітичний облік отриманих асигнувань бюджетною установою ведуть у:

Меморіальному ордері № 1

Картці аналітичного обліку касових видатків

Журналі-Головній книзі

+ Картці аналітичного обліку отриманих асигнувань

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал