Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


У якому обліковому регістрі ведуть розрахунки з підзвітними особами у бюджетній установі?


Меморіальному ордері № 7

+ Меморіальному ордері № 8

Меморіальному ордері № 6

Меморіальному ордері № 1

 

Яким документом визначається чисельність працівників у бюджетних установах?

табелем робочого часу;

розрахунково-платіжною відомістю;

трудовою угодою;

+ штатним розписом.

 

Яка ставка нарахування Єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників бюджетних установ?

+ 36,3%

3,6%

37,19%

3,0%

 

 

На якому субрахунку ведуть облік продуктів харчування в бюджетній установі?

+ 232

78. На 821 субрахунку бюджетної установи обліковують:

витрати підсобних (сільських) навчально-дослідних господарств

+ витрати виробничих (навчальних) майстерень

витрати на науково-дослідні роботи

витрати спеціального фонду

 

79. Розрахунки у порядку планових платежів застосовують бюджетні установи:

за наявності періодичних господарських зв’язків

+ за наявності постійних господарських зв’язків

за умови попередньої оплати

за умови наступної оплати

 

80. Під зобов’язаннями бюджетних установ розуміють:

+ відносини, що виникають з договорів, відповідно до яких розпорядники повинні провести розрахунки

зобов’язання сплатити кошти за одержані товари і послуги відповідно до фінансових документів

відносини між покупцями і замовниками

реєстрацію виконаних робіт, отриманих послуг, товарів

 

81. Під фінансовими зобов’язаннями бюджетних установ розуміють:

відносини, що виникають з договорів, відповідно до яких розпорядники повинні провести розрахунки

+ зобов’язання сплатити кошти за одержанні товари і послуги відповідно до фінансових документів

відносини між покупцями і замовниками

реєстрацію виконаних робіт, отриманих послуг,товарів

Як називається третій розділ активу балансу бюджетних установ?

зобов’язання

необоротні активи

оборотні активи

+ витрати

 

 

83. Списано нестачу малоцінних та швидкозношуваних предметів, виявлених при інвентаризації у бюджетній установі:

+ Д-т 411 К-т 221

Д-т 22 К-т 22

Д-т 221 К-т 711

Д-т 801 К-т 221

 


Ключ до тестів

№ тесту Відповідь № тесту Відповідь № тесту Відповідь № тесту Відповідь
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал