Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У БЮДЖЕТНИХ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПВ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У БЮДЖЕТНИХ

УСТАНОВАХ”


Укладач Дєрікова С.Д., викладач Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького НАУ
   
Рецензенти: Глова Н.В., викладач ВП НУБіП України “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”; Шидловська І.В., викладач ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж”; Мовчун Л.О., викладач ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової”; Коваль М.М., викладач Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського ДАУ; Кухта К.О., викладач Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської ДАА; Михалко К.В., викладач Коледжу Сумського НАУ
  Талько Т.В., викладач ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж”; Борковська Г.В., викладач Рівненського державного аграрного коледжу; Осадчук Л.А., викладач Шепетівського технікуму Подільського ДАТУ
  Гриценко В.Л., викладач Коледжу Сумського НАУ
   
   
   
Редактор Світельська С.Ф.
   
Відповідальна за випуск   Кураченко Г.М.

1. Облік виконання бюджету безпосередньо покладено на:

Міністерство фінансів України

Верховну Раду України

Кабінет Міністрів України

+ Державну казначейську службу України

 

2. Актив і пасив балансу бюджетних організацій складається з:

5-ти розділів

4-х розділів

+ 3-х розділів

2-х розділів

 

3. План балансових рахунків бухгалтерського обліку для бюджетних організацій налічує:

+ 9 класів

8 класів

10 класів

7 класів

 

4. Основним нормативним документом згідно з яким організується облік у бюджетних установах є:

Типове положення про бухгалтерську службу бюджетних установ

+ Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Порядок застосування плану рахунків бухгалтерського обліку

Бюджетний кодекс України

 

5. Розпорядниками бюджетних коштів є:

головні бухгалтера

районне відділення ДКС

+ керівники бюджетних установ

обласні відділення ДКС

 

6. Формування кошторису здійснюється на підставі:

штатного розпису підприємства

+ лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування

бюджетної класифікації видатків

плану рахунків бюджетних установ 

7. Фінансування за відомчою структурою здійснюється через перерахування коштів Головним управлінням Державного казначейства на:

реєстраційні рахунки в казначействі

спеціальні реєстраційні рахунки в казначействі

 

+ поточні бюджетні рахунки

зведені особові рахунки

 

8. Отримання асигнувань із загального фонду установи, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету:

Д-т 311 К-т 711

Д-т 312 К-т 683

Д-т 311 К-т 683

+ Д-т 321 К-т 701

 

9. Списання з реєстраційного рахунку залишків коштів, виділених асигнувань з державного бюджету:

+ Д-т 701 К-т 321

Д-т 683 К-т 321

Д-т 702 К-т 322

Д-т 311 К-т 683

 

10. До спеціальних коштів бюджетної установи відносяться:

+ доходи від надання платних послуг, реалізації продукції

кошти на рахунках

суми сплачених авансів

кошти в касі

 

11. Нарахована плата за навчання у вищих і середніх навчальних закладах:

Д-т 674 К-т 711

Д-т 301 К-т 364

Д-т 323 К-т 301

+ Д-т 364 К-т 711

 

12. Касовими видатками бюджетної установи вважають:

всі суми, видані з каси бюджетної установи

нараховані суми заробітної плати

+ суми, які використані з банківських та казначейських рахунків

списані на видатки витрачені продукти харчування

 

13. Списані в кінці року фактичні видатки бюджетної установи на результати виконання кошторису у головних розпорядників коштів:

Д-т 701 К-т 801

+ Д-т 431 К-т 801

Д-т 683 К-т 801

Д-т 801 К-т 431

 

14. Фактичні видатки бюджетної установи:

+ це дійсні видатки, підтверджені первинними документамикошти видані з каси бюджетної установи

перераховані кошти з рахунків

отримані в касу кошти

15. Облік цільового використання готівки у бюджетних установах ведеться у:

Меморіальному ордері № 1

Касовій книзі

+ Картках аналітичного обліку готівкових операцій

Книзі “Журнал – Головна”

 

16. Отримано бюджетною установою довгостроковий кредит у банку:

+ Д-т 31 К-т 50

Д-т 501 К-т 502

Д-т 61 К-т 50

Д-т 32 К-т 50

 

17. Розмір ставок зарплати в галузі освіти визначається на підставі:

наказу керівника установи

+ щорічної тарифікації

табелю обліку робочого часу

розрахунково-платіжної відомості

 

18. Нарахована зарплата працівникам бюджетної установи за основну діяльність, що фінансується з державного бюджету:

+ Д-т 801 К-т 661

Д-т 811 К-т 661

Д-т 821 К-т 661

Д-т 652 К-т 661

 

19. Аналітичний облік розрахунків по зарплаті у бюджетній установі ведеться у:

Відомості на виплату грошей

Меморіальному ордері № 5

+ Розрахунково-платіжній відомості

Табелі обліку відпрацьованого часу

 

20. Депонована не одержана вчасно зарплата працівниками бюджетної установи:

Д-т 661 К-т 651;

Д-т 661 К-т 301;

Д-т 671 К-т 301;

+ Д-т 661 К-т 671.

 

21. Нарахована стипендія:

Д-т 671 К-т 431

+ Д-т 801 К-т 662

Д-т 661 К-т 671

Д-т 671 К-т 662

22. Сума добових у бюджетних установах складає:

25 грн

18 грн

35 грн

+ 30 грн

 

23. Списано кошти на відрядження за рахунок коштів загального фонду бюджетної установи:

Д-т 811 К-т 362

Д-т 821 К-т 362

+ Д-т 801 К-т 362

Д-т 362 К-т 311

 

24. Перша подія для бюджетної організації (передоплата)передбачає застосування рахунків:

361 “Розрахунки в порядку планових платежів”

362 “Розрахунки з підзвітними особами”

675 “Розрахунки з іншими кредиторами”

+ 364 “Розрахунки з іншими дебіторами”

 

25. Перераховано кошти за електроенергію (післяоплата) у бюджетній установі:

Д-т 361 К-т 321

+ Д-т 675 К-т 321

Д-т 364 К-т 321

Д-т 801 К-т 364

 

26. Для відображення операцій, пов’язаних з розрахунками за одержання матеріальних цінностей при післяоплаті у бюджетній установі, застосовують субрахунок:

+ 675 “Розрахунки з іншими кредиторами”

364 “Розрахунки з іншими дебіторами”

362 “Розрахунки з підзвітними особами”

361 “Розрахунки у порядку планових платежів”

 

27. Відновлювальна вартість основних засобів у бюджетній установі – це:

вартість, за якою основні засоби включаються до балансу після вирахування суми зносу

вартість, що історично склалася

+ первісна вартість, змінена після переоцінки, добудови, реконструкції

собівартість за фактичними витратами на придбання

 

28. Списано повністю зношені, непридатні для використання основні засоби у бюджетні йустанові:

Д-т 401 К-т 131

+ Д-т 131 К-т 103

Д-т 132 К-т 119

Д-т 401 К-т 103

29. Аналітичний облік основних засобів у бюджетній установі ведеться у:

Акті прийняття-передачі основних засобів

Інвентарному списку

Меморіальному ордері № 9

+ Інвентарних картках типових форм

 

30. Відображено списання недостачі інших необоротних активів на суму зносу у бюджетних установах:

+ Д-т 132 К-т 11

Д-т 401 К-т 10

Д-т 362 К-т 642

Д-т 131 К-т 10

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал