Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінювання МКР


Оцінка Бали Критерії
«відмінно» 17 -20 балів 20 балів: повна відповідь на поставлені завдання; відповідь аргументована, грамотно написана (з усіх аспектів: орфографії, стилістики, літературознавства), розкриває суть запитання та дає картину загальних особливостей літератури Просвітництва; помилки відсутні. 19 балів: незначні помилки у відповіді, що не спотворюють загальне позитивне враження від роботи; загалом – відповідь повна. 18 балів: незначні помилки теоретичного характеру, але у історико-культурному аспекті все правильно; або несуттєва плутанина літературних фактів; загалом – відповідь повна. 17 балів: одночасна наявність і незначної помилки теоретичного характеру, і сплутано літературний факт (н-д: не вказано ім’я героя), що не знижує загальну логічну аргументативність відповіді; загалом – відповідь повна.
«добре» 13 -16 балів 16 балів: присутня відповідь загалом вичерпує поставлене запитання і є достатньо аргументативною, але не вписана в загальну картину літератури Просвітництва. 15 балів: до попередніх критерій додаються помилки орфографічного, стилістичного характеру; відповідь не достатньо логічно побудована. 14 балів: до вище зазначених критеріїв на оцінку «добре» у роботі також наявна помилка теоретичного або історико-культурного характеру, що впливає на обґрунтування відповіді. 13 балів: відповідь звужена, не логічно побудована, у наведених аргументах декілька помилок.
«задовільно» 9 -12 балів 12 балів: одне з питань висвітлено на «відмінно», відповідь на інше – відсутня / робота представляє спробу дати повну відповідь, але аргументи або не переконливі, або сповнені помилок. 11 балів: одне з питань висвітлено на «добре», відповідь на інше – відсутня / робота представляє набір фактів, без аргументації, наявні помилки. 10 балів: одне з питань висвітлено вузько зі спорадичними помилками, відповідь на інше – відсутня / робота представляє окремі думки з курсу, що не корелюють достатньої мірою з поставленими завданнями. 9 балів: одне з питань висвітлено вузько, багато помилок, відповідь на інше – відсутня / відповідь на перше питання є необґрунтованою та нелогічною, з наявністю помилок, а відповідь на друге завдання є констатацією (переказом) змісту фрагменту без інтерпретації, або із незначними її елементами.
«незадовільно» 1 - 8 бали 8 балів: робота представляє помилкову відповідь на два запитання. 7 балів: робота представляє помилкову відповідь лише на одне запитання, відповідь на інше – відсутня. 4-6 балів: відповіді на поставлені завданняне проявляють філологічної компетентності (не по темі і низького рівня) 2-3 бали: вузькавідповідь не по темі. 1 бал: переписані завдання, відповідь взагалі відсутня.
Неявка на МКР (у тому числі відсутність виконання роботи – погашення заборгованості)[1] 0 балів Студент(ка) не писав роботу

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.