Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінювання знань під час семінарських занять


Курс історії зарубіжної літератури доби Просвітництва передбачає 3 рівні знань та вмінь студентів: теоретичне підгрунтя (знання ключових понять та категорій, загальних принципів доби, порівняльна характеристика з іншими епохами, рух в часі, представники та їх знакові твори), історико-культурний зріз (контекст епохи, культурологічні чинники та домінанти, соціальний фон), аналітичний рівень (вміння аналітичного підходу до текстів за вказаними алгоритмами).

1. Студенти, які претендують на оцінку «відмінно» за кредитно-модульною системою мають досконало володіти змістом художнього тексту та вміти відшукувати в ньому положення теоретичних підходів на основі лекційного матеріалу, опорних понять та наукових статей. Окрім цього, максимальна оцінка передбачає формулювання власної точки зору на тему чи проблему при обговоренні, вміння відстоювати їїз опорою на текст і теорію.

2. Оцінка «добре» передбачає вправне володіння теоретичним матеріалом та знання художніх текстів, але при цьому допускається наявність певних помилок та неточностей в аналізі, невміння залучити текст в загальнокультурний горизонт та контекст епохи, окремі помилки при застосуванні опорних понять.

3. Оцінка «задовільно» відображає репродуктивний рівень знань студентів – знання текстів та вміння їх переказати, а також переказ теоретичного матеріалу.

4. Оцінка «незадовільно» – це виключно пасивна присутність на занятті, незнання художніх текстів, відсутня робота в конспекті на семінарі.

 

Пропущене заняття студент має право відпрацювати у двотижневий термін (тобто до наступного семінарського заняття). Форма відпрацювання – письмове відповідь на головне питання семінарського заняття та аналіз обраного фрагменту (алгоритм аналізу див. нижче). Вимоги до роботи –відпрацювання: друкується на комп’ютері, кегель – 14, інтервал – 2, усі поля – 2, обсяг – 2-3 сторінки.

 

Перший рядхудожньої література епохи Просвітництва

Література Англії

1. Д. Дефо „Робінзон Крузо”

2. Дж. Свіфт „Мандри Гулівера”

3. Р. Бернс поезія („Джон Ячмінь”, „Чесна бідність”, „Веселі жебраки”, „Новина”, „Дерево свободи”)

4. С. Річардсон „Памела або винагороджена доброчесність”

5. Л. Стерн „Сентиментальна подорож”

6. Г. Філдінг „Щоденник подорожі до Ліссабону”

Література США

7. Б.Франклін „The Autobiography”, “The Ephemera, an Emblem of Human Life”

8. Т.Джефферсон „ Autobiography”

9. Т.Пейн „The Age of Reason”

10. Х.Фостер „The Coquette or, the History of Eliza Wharton” (вибране)

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.